Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Promocja!

691

Wiosna 2023, nr 1

Życie w czasach niepewności | Wyjść w nieznane | Sakralna awangarda?

Joanna Erbel, myśląc o przyszłości świata, proponuje, byśmy wyszli poza opozycję dystopia–utopia. Propaguje protopię jako radykalną metodę małych kroków, by jutro świat stał się chociaż trochę lepszy niż dzisiaj i wczoraj. Może zatem warto spojrzeć na transformację instytucji religijnej w perspektywie protopijnej? Bo przecież Kościół wymaga gruntownej, wielowymiarowej przebudowy, a rozwiązaniem nie jest ani wizja wielkiej kościelnej katastrofy, ani snucie utopijnych rozważań o Kościele marzeń.

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 24.40 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 30.50 zł

Spis treści

Wiosna 2023, nr 1 (691)

Od redakcji

Społeczeństwo

Życie w niepewnych czasach

Atmosfera w polskim społeczeństwie coraz bardziej się zagęszcza, narasta niepokój. Polaryzacja pobudza radykalizację, a zawód demokracją – tęsknoty za autorytarnym przywódcą. Jak odpowiadać na lęki i systemowe wyzwania społeczne? Skąd czerpać nadzieję? Czy da się wprowadzić radykalną zmianę metodą małych kroków?

Wiara

Wyjść w nieznane

„Układem krążenia” Kościoła jest duchowość. Jakiej duchowości potrzebujemy tu i teraz: zanurzeni w niepewności, doświadczający rozpadu tradycyjnych instytucji religijnych? Jak odnajdywać prazaufanie, które przezwycięży egzystencjalny lęk? Co to znaczy dla polskich katolików: wyjść jak Abraham w nieznane?

Kultura

Sakralna awangarda?

Skoro sztuka jest sejsmografem duchowości, to o czym świadczy fakt, że w naszych świątyniach dominuje twórczość zakotwiczona w przeszłości? Skąd się bierze niechęć wobec sztuki współczesnej? Czy po narodzinach awangardy estetyka stała się z natury antychrześcijańska? Czy możliwa jest niefiguratywna sztuka sakralna?