Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Kontakt

Kontakt

Towarzystwo „Więź”
ul. Trębacka 3, 00-074 Warszawa
tel. +48 22 827-29-17
wiez@wiez.pl

NIP: 5260251776, REGON: 012616281

Prenumerata: tel. +48 22 827-96-08
prenumerata@wiez.pl

Reklama: tel. +48 22 827-96-08
reklama@wiez.pl

Dział handlowy: tel. +48 22 828-18-08
handlowy@wiez.pl

Dla wspierających przez Patronite:
patronite@wiez.pl

Nr konta dla chcących przekazać darowiznę:
79 1020 1156 0000 7702 0067 6866

Nr konta do wpłat bezpośrednich na prenumeratę:
79 1020 1156 0000 7702 0067 6866

Nr konta księgarni:
30 1020 1156 0000 7902 0105 3040

Więź.pl

Portal Więź.pl redagują:
Bartosz Bartosik (redaktor naczelny), Damian Jankowski, Karol Grabias, Katarzyna Jabłońska

Kontakt w sprawach portalu: online@wiez.pl

Kwartalnik „Więź”

Redakcja kwartalnika „Więź”:
Zbigniew Nosowski (redaktor naczelny), Ewa Buczek (zastępczyni redaktora naczelnego), Bartosz Bartosik, Karol Grabias, Katarzyna Jabłońska, Damian Jankowski, Ewa Kiedio

Zespół kwartalnika tworzą ponadto:
Bogumiła Berdychowska, ks. Andrzej Draguła, Sebastian Duda, Andrzej Friszke, Jakub Halcewicz-Pleskaczewski, Anna Karoń-Ostrowska, Tomasz Kycia, ks. Andrzej Luter, Grzegorz Pac, Maria Rogaczewska, Konrad Sawicki, Agata Skowron-Nalborczyk, Jerzy Sosnowski

Kontakt w sprawach kwartalnika:
ewa.buczek@wiez.pl

Wydawnictwo Więź

Zespół wydawnictwa:
Ewa Kiedio (dyrektorka, ewa.kiedio@wiez.pl),
Aleksandra Pawlińska (sekretarz wydawnictwa, aleksandra.pawlinska@wiez.pl),
Anna Plewicka (promocja i sprzedaż wydawnictw, anna.plewicka@wiez.pl)

Wydawca: Towarzystwo „Więź”

Członkowie Towarzystwa:
Wojciech Arkuszewski, Bartosz Bartosik (członek zarządu), Bogumiła Berdychowska, Jacek Borkowicz, Aleksandra Brochocka (skarbnik), Paweł Broszkowski, Ewa Buczek (członkini zarządu), Jędrzej Bukowski, ks. Andrzej Draguła, Sebastian Duda, Stefan Frankiewicz, Andrzej Friszke, Cezary Gawryś (przewodniczący komisji rewizyjnej), Jakub Halcewicz-Pleskaczewski, Katarzyna Jabłońska, Damian Jankowski, Krzysztof Jedliński, Anna Karoń-Ostrowska, Paweł Kądziela, Ewa Kiedio (sekretarz zarządu), Tomasz Kycia, Bogumił Luft, ks. Andrzej Luter (asystent kościelny Towarzystwa „Więź”), Agnieszka Magdziak-Miszewska, Józef Majewski, Zbigniew Nosowski (prezes), Grzegorz Pac, Maria Rogaczewska, Marek Rymsza, Konrad Sawicki, Agata Skowron-Nalborczyk, Inka Słodkowska, ks. Jan Sochoń, Jerzy Sosnowski, Jan Turnau, Andrzej Wielowieyski, Tomasz Wiścicki, Kazimierz Wóycicki, Marek Zieliński

 

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam.