Jesień 2022, nr 3

Zamów

Kontakt

Kontakt

Towarzystwo „Więź”
ul. Trębacka 3, 00-074 Warszawa
tel./fax (22) 827-29-17
wiez@wiez.pl

NIP: 5260251776, REGON: 012616281

Prenumerata: tel./fax (22) 827-96-08
prenumerata@wiez.pl

Reklama: tel./fax (22) 827-96-08
reklama@wiez.pl

Dział handlowy: tel./fax (22) 828-18-08
handlowy@wiez.pl

Dla wspierających przez Patronite:
patronite@wiez.pl

Nr konta dla chcących przekazać darowiznę:
79 1020 1156 0000 7702 0067 6866

Nr konta księgarni:
30 1020 1156 0000 7902 0105 3040

Kwartalnik „Więź”

Redakcja: Zbigniew Nosowski (redaktor naczelny), Grzegorz Pac (zastępca redaktora naczelnego), Ewa Buczek (sekretarz redakcji, ewa.buczek@wiez.pl), Bartosz Bartosik, Bogumiła Berdychowska, ks. Andrzej Draguła, Sebastian Duda, Andrzej Friszke, Jakub Halcewicz-Pleskaczewski, Katarzyna Jabłońska, Damian Jankowski, Anna Karoń-Ostrowska, Ewa Kiedio, Tomasz Kycia, ks. Andrzej Luter (asystent kościelny Towarzystwa „Więź”), Maria Rogaczewska, Konrad Sawicki, Agata Skowron-Nalborczyk, Jerzy Sosnowski

Stale współpracują: Elżbieta Adamiak, Jacek Borkowicz, Barbara Chyrowicz SSpS, ks. Rafał Dudała, Cezary Gawryś, Aleksander Hall, Paweł Kądziela, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Józef Majewski, Sławomir Sowiński, ks. Grzegorz Strzelczyk, Monika Waluś, Tomasz Wiścicki, Michał Zioło OCSO

Rada Redakcyjna: Wojciech Arkuszewski, Jacek Borkowicz, Jędrzej Bukowski, Stefan Frankiewicz, Andrzej Friszke, Cezary Gawryś, Katarzyna Jabłońska, Krzysztof Jedliński, Anna Karoń-Ostrowska, Paweł Kądziela, Bogumił Luft, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Józef Majewski, Zbigniew Nosowski, Inka Słodkowska, Paweł Śpiewak, Jan Turnau, Andrzej Wielowieyski, Tomasz Wiścicki, Kazimierz Wóycicki, Marek Zieliński

Wydawnictwo Więź

Paweł Kądziela (dyrektor), Ewa Kiedio (sekretarz, ewa.kiedio@wiez.pl), Anna Plewicka (promocja i sprzedaż wydawnictw, anna.plewicka@wiez.pl)

Serwis Więź.pl

Jakub Halcewicz-Pleskaczewski (redaktor naczelny, jakub.halcewicz@wiez.pl), Damian Jankowski (damian.jankowski@wiez.pl), Łukasz Kaczyński (współpraca)

W sprawach serwisu mogą Państwo pisać na adres: online@wiez.pl

Think tank Laboratorium „Więzi”

Zbigniew Nosowski (dyrektor programowy), Bartosz Bartosik (sekretarz, bartosz.bartosik@wiez.pl)

Materiałów zamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam.