Jacek Hajduk, Józef Witlin w Ameryce, Wydawnictwo Więź

Zima 2023, nr 4

Zamów

Kontakt

Kontakt

Towarzystwo „Więź”
ul. Trębacka 3, 00-074 Warszawa
tel. +48 22 827-29-17
wiez@wiez.pl

NIP: 5260251776, REGON: 012616281

Prenumerata: tel. +48 22 827-96-08
prenumerata@wiez.pl

Reklama: tel. +48 22 827-96-08
reklama@wiez.pl

Dział handlowy: tel. +48 22 828-18-08
handlowy@wiez.pl

Dla wspierających przez Patronite:
patronite@wiez.pl

Nr konta dla chcących przekazać darowiznę:
79 1020 1156 0000 7702 0067 6866

Nr konta do wpłat bezpośrednich na prenumeratę:
79 1020 1156 0000 7702 0067 6866

Nr konta księgarni:
30 1020 1156 0000 7902 0105 3040

Kwartalnik „Więź”

Redakcja kwartalnika i portalu Więź.pl:
Zbigniew Nosowski (redaktor naczelny kwartalnika), Bartosz Bartosik (redaktor naczelny portalu Więź.pl), Ewa Buczek (zastępczyni redaktora naczelnego kwartalnika), Sebastian Duda, Karol Grabias, Katarzyna Jabłońska, Damian Jankowski

Zespół kwartalnika tworzą ponadto:
Bogumiła Berdychowska, ks. Andrzej Draguła, Andrzej Friszke, Jakub Halcewicz-Pleskaczewski, Anna Karoń-Ostrowska, Ewa Kiedio (dyrektorka Wydawnictwa „Więź”), Tomasz Kycia, ks. Andrzej Luter (asystent kościelny Towarzystwa „Więź”), Grzegorz Pac, Maria Rogaczewska, Konrad Sawicki, Agata Skowron-Nalborczyk, Jerzy Sosnowski

Kontakt: ewa.buczek@wiez.pl

Więź.pl

Portal Więź.pl redagują:
Bartosz Bartosik (redaktor naczelny), Damian Jankowski, Sebastian Duda, Karol Grabias, Katarzyna Jabłońska

Kontakt w sprawach portalu: online@wiez.pl

Wydawnictwo Więź

Zespół wydawnictwa:
Ewa Kiedio (dyrektorka, ewa.kiedio@wiez.pl), Aleksandra Pawlińska (sekretarz wydawnictwa, aleksandra.pawlinska@wiez.pl), Anna Plewicka (promocja i sprzedaż wydawnictw, anna.plewicka@wiez.pl)

Wydawca: Towarzystwo „Więź”

Członkowie Towarzystwa:
Wojciech Arkuszewski, Bartosz Bartosik (członek zarządu), Bogumiła Berdychowska, Jacek Borkowicz, Aleksandra Brochocka (skarbnik), Paweł Broszkowski, Ewa Buczek (członkini zarządu), Jędrzej Bukowski, ks. Andrzej Draguła, Sebastian Duda, Stefan Frankiewicz, Andrzej Friszke, Cezary Gawryś (przewodniczący komisji rewizyjnej), Jakub Halcewicz-Pleskaczewski, Katarzyna Jabłońska, Damian Jankowski, Krzysztof Jedliński, Anna Karoń-Ostrowska, Paweł Kądziela, Ewa Kiedio (sekretarz zarządu), Tomasz Kycia, Bogumił Luft, ks. Andrzej Luter (asystent kościelny Towarzystwa „Więź”), Agnieszka Magdziak-Miszewska, Józef Majewski, Zbigniew Nosowski (prezes), Grzegorz Pac, Maria Rogaczewska, Marek Rymsza, Konrad Sawicki, Agata Skowron-Nalborczyk, Inka Słodkowska, ks. Jan Sochoń, Jerzy Sosnowski, Jan Turnau, Andrzej Wielowieyski, Tomasz Wiścicki, Kazimierz Wóycicki, Marek Zieliński

 

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam.