Wiosna 2024, nr 1

Zamów

O nas

O nas

Od ponad 60 lat inicjatywy środowiska „Więzi” są istotną częścią polskiego życia kulturalnego, społecznego, intelektualnego i religijnego.

Kwartalnik „Więź”

Od pierwszego numeru wydanego w 1958 r. „Więź” niezmiennie należy do grona najważniejszych  polskich czasopism. Jako katolickie pismo społeczno-kulturalne zajmujemy się kluczowymi zagadnieniami współczesności. Wierzymy, że polska debata publiczna potrzebuje dziś wyważonych, pogłębionych analiz, które pomogą zrozumieć coraz szybciej pędzący świat.

Wesprzyj Więź.pl

„Więź” to pismo intelektualne – ale adresowane nie do wąskiej elity, lecz do szerokiego grona ludzi myślących i poszukujących, wierzących i niewierzących. Nazwa pisma jest wyznacznikiem naszej linii programowej – „Więź” pragnie służyć odnajdywaniu tego, co wspólne, pojednaniu, przezwyciężaniu uprzedzeń i stereotypów.

Redaktorem naczelnym kwartalnika „Więź” od 2001 r. jest Zbigniew Nosowski 

Otwartość to obowiązek katolika, a nie opcja do wyboru. Być otwartym na innych to znaczy być ortodoksyjnym

Zbigniew Nosowski

Redaktorami naczelnymi „Więzi” byli poprzednio:
Tadeusz Mazowiecki (1958–1981)
Wojciech Wieczorek (1981–1989)
Stefan Frankiewicz (1989–1995)
Cezary Gawryś (1995–2001)

Wydawnictwo Więź

W naszym wydawnictwie książkowym staramy się dostarczać czytelnikom duchowych inspiracji i intelektualnych wyzwań, kontynuując linię personalizmu chrześcijańskiego. Tematyka naszych publikacji obejmuje kulturę, religię, historię najnowszą i zagadnienia społeczne. 

Książki Wydawnictwa „Więź” cechuje najwyższa jakość: tak pod względem treści, jak staranności edytorskiej i opracowania graficznego. Wśród autorów ostatnich lat są m.in. ks. Andrzej Draguła, Sebastian Duda, bp Michał Janocha, ks. Jan Kaczkowski, kard. Walter Kasper, Andrzej St. Kowalczyk, Józef Majewski, Piotr Matywiecki, Piotr Mitzner, Anna Piwkowska, Władysław Stróżewski, Adam Strzembosz, ks. Alfred M. Wierzbicki.

Serwis Więź.pl

Na co dzień „Więź” żyje w sieci – tworzymy silne katolickie centrum opiniotwórcze. Przez publikowanie nieoczywistych komentarzy poszerzamy spektrum polskiej debaty publicznej. Odpowiadamy na potrzeby umiarkowanej katolickiej opinii publicznej, która oczekuje czegoś więcej niż sporu „obozu postępu” z „obozem tradycji”. 

Wesprzyj Więź

Publikujemy komentarze i opinie do bieżących i ważnych wydarzeń w życiu społecznym, religijnym i kulturalnym. Subskrybentom wysyłamy newsletter „Więź co Tydzień”.

Think tank Laboratorium „Więzi”

Laboratorium „Więzi” to personalistyczny, niezależny i interdyscyplinarny think tank tworzony przez środowisko „Więzi”. Bierzemy aktywny udział w życiu społeczeństwa obywatelskiego, prowadzimy projekty lokalne i międzynarodowe, angażujemy się w działalność edukacyjną i społeczną. Współpracujemy z innymi organizacjami trzeciego sektora, ośrodkami dialogu społecznego i instytucjami publicznymi. 

Siłą napędową naszego ośrodka jest Zespół Laboratorium „Więzi”, w którego skład wchodzi ponad 60 osób: naukowców, ekspertów, analityków, twórców i publicystów. Łączymy wierność naszym ideowym korzeniom chrześcijańskiego personalizmu z przekonaniem o potrzebie dialogu i współpracy z innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.