Zima 2020, nr 4

Zamów

Anna Piwkowska, „Charaktery” 2020, nr 4-5

Na szczególną uwagę zasługuje esej Ewy Kiedio o drzeworytach przedstawiających pogrążone w smutku i zadumie dzieci. Te drzeworyty kojarzą się autorce z obrazami Tadeusza Makowskiego i Witolda Wojtkiewicza. To prawda, jest w pracach Hiszpańskiej podobna atmosfera emocjonalnej rozpaczy. […] Tę niezwykłą książkę napisaną przez dwie autorki, jedną o zacięciu reporterskim, drugą o prawdziwie artystycznej wrażliwości, […]

Więcej

„Znak” 2020, nr 2

Pozycja ta ważna jest z trzech co najmniej powodów. Pierwszy to przykłady kościelnych dokumentów, wydawanych przez zagraniczne episkopaty, które zapisane zostały językiem ludzkim, ewangelicznym. Obalane są w nich stereotypy krzywdzące osoby homoseksualne i wyraźnie zostaje przypomniane, że Kościół ma obowiązek sprzeciwiać się wszelkim wymierzonym w nie przejawom niesprawiedliwości. Po drugie, z „Wyzywającej miłości” dowiadujemy się […]

Więcej

Zbigniew Nosowski

Więcej

Damian Wyżkiewicz CM

Więcej

Anna Piwkowska

Więcej

Ks. Andrzej Szostek

Więcej