Zima 2022, nr 4

Zamów

Recenzje

Lektor, „Tygodnik Powszechny” 2022, nr 51-52

Jeśli ktoś nie zetknął się dotąd z najniezwyklejszym może dziełem polskiej literatury minionego wieku, ma sposobność, by zaległość nadrobić. Zwłaszcza że udostępniono mu łatwiejszą ścieżkę – czymże bowiem jest nieco ponad trzysta stron w porównaniu z czterema grubymi tomami? A tyle liczy całość huculskiej epopei: trzy pasma, jak je nazwał autor, z czego pasmo środkowe […]
Więcej

Michał Kaczmarczyk, „Więź” 2021, nr 3

Wśród godnych polecenia książek naukowych w zakresie nauk humanistycznych wyróżnić można trzy rodzaje publikacji. Po pierwsze, takie pozycje, które rzetelnie opisują lub wyjaśniają określone zjawisko albo systematyzują wiedzę na jego temat, choć nie mają bezpośredniego znaczenia praktycznego. Po drugie, prace, które wyróżniają się swoim stylem, prowokacyjnością tez, choć nie wnoszą wiele nowej wiedzy. Po trzecie […]
Więcej

Michał Kaczmarczyk, „Więź” 2021, nr 3

Wśród godnych polecenia książek naukowych w zakresie nauk humanistycznych wyróżnić można trzy rodzaje publikacji. Po pierwsze, takie pozycje, które rzetelnie opisują lub wyjaśniają określone zjawisko albo systematyzują wiedzę na jego temat, choć nie mają bezpośredniego znaczenia praktycznego. Po drugie, prace, które wyróżniają się swoim stylem, prowokacyjnością tez, choć nie wnoszą wiele nowej wiedzy. Po trzecie […]
Więcej

Waldemar Kumór, „Newsweek” 2022, nr 33

„Zmory”, „Dreszcze”, „Ucieczka z kina Wolność”. Kto tych filmów nie zna, nie wiele wie zapewne o kinie ani o tym, jak znakomitym reżyserem jest Wojciech Marczewski. I zazdroszczę tym, którzy jeszcze jego filmów nie widzieli. Czeka ich wyjątkowa przygoda. […] Mam nadzieję, że pomoże także ta książka – rozmowa Damiana Jankowskiego z 77-letnim reżyserem. Są […]
Więcej

Wojciech Stanisławski, „Sieci” 20-26.06.2022

Słuchacze znali go przez lata z fal Radia Madryt („osławionego Radia Madryt” – napisano by w PRL). Czytelnicy – z poematów (w tym „Złotej hramoty” i „Pieśni o Ukrainie”), z powieści drukowanych w odcinkach na łamach prasy emigracyjnej w Londynie, z publicystyki w „Kulturze”. Tom korespondencji z Jerzym Giedroyciem, w świetnym opracowaniu Bogumiły Berdychowskiej, ukazuje […]
Więcej

MR, „Odra” 2022, nr 6

Czasem Małgorzata Łukasiewicz opisuje zmagania swoich bohaterów ze światem zewnętrznym, z epoką, w jakiej przyszło im żyć, ale naprawdę czuje się w swoim żywiole, kiedy dociekliwie, czasem po raz kolejny, bada tajemnice procesów twórczych, które kierowały poczynaniami jej ulubionych pisarzy (lub nad którymi oni musieli zapanować – znakomite szkice poświęcone Robertowi Walserowi „Pisać i przepisywać” […]
Więcej

Michał Gołębiowski, „Nowe Książki” 2022, nr 6

Książka Moniki Braun, poświęcona witrażom Teresy Reklewskiej, zaprasza czytelników w metafizyczną podróż. Już pierwsze zdanie prezentuje przekaz całej publikacji: „Żeby poznać witraż, trzeba wejść do wnętrza, którego jest częścią”. I rzeczywiście, autorka zaprasza nas do wnętrza sakralnej przestrzeni, gdzie dzieło sztuki pomaga nam zagłębić się we własne uczucia i emocje. […] „Uwierzyć w niemożliwe” to […]
Więcej

Małgorzata Juda-Mieloch, „Arcana” 2022, nr 3

Dobrze się stało, że Biblioteka „Więzi” wydała tom zbierający rozproszone pisma krytyczno- i historycznoliterackie Tomasza Burka. Przygotowany przez Zbigniewa Mentzla wybór „Pamięć głęboka” można potraktować jako wypełnienie twórczego testamentu autora. Zebranie, uporządkowanie i ułożenie szkiców niepublikowanych dotychczas w autorskich drukach zwartych to znaczące ułatwienie w poznawaniu tej ważnej dla polskiego literaturoznawstwa tradycji myślenia o powinnościach […]
Więcej

Maciej Urbanowski, „Nowe Książki” 2022, nr 4

Burek czyta literaturę „dawną” jak krytyk. Pisze o niej jak artysta. Jak krytyk, bo nieustannie buduje mosty między przeszłością i współczesnością. Angażuje się w literacką przeszłość, jakby była ona czymś bardzo dlań żywym i aktualnym. Pisze o Młodej Polsce przełomu XIX i XX wieku, bo wypatruje we współczesności jakiejś nowej Młodej Polski. Robi krok w […]
Więcej