Wiosna 2021, nr 1

Zamów

Recenzje

Jacek Łukasiewicz, „Odra” 2012, nr 4

Wśród wielu obecnych tam wątków trzeba wybierać. Przez oba tomy przewija się pytanie: eklektyzm czy wyrazista myśl systemowa? Pytanie przybiera postać mocnej alternatywy. Z jednej strony wielość dzieł, obfitość propozycji, wielość wartości, szacunek dla tej różnorodności i umiejętność korzystania z niej. Z drugiej – potrzeba wyraźnego wyboru, koniecznego, gdyż konieczne są wybory w chwilach zagrożeń. […]
Więcej

Leszek Szaruga, „Kwartalnik Artystyczny” 2018, nr 3

Kolejne tomy korespondencji Jerzego Giedroycia dokumentują ogrom pracy, jakiej dokonał zarówno w sferze rozwoju polskiej myśli politycznej, jak i literatury. Odsłaniają też one różne twarze Redaktora, który – w zależności od adresata listów – potrafił zmieniać styl i tonację swej narracji, nie odbiegając wszakże nigdy od istoty swego przekazu. (…) Bez wątpienia korespondencja ta dokumentuje […]
Więcej

Alina Siomkajło, „Ekspresje” 2011, tom II

Każda stronica książki przynosi coś osobliwego. Każde znalezisko opatrzone pomysłowym tytułem i autorskim komentarzem nabiera osobnego życia – ma sens i erudycyjną, nierzadko kpiarską, puentę. A dzięki „Skorowidzowi tytułów not” można łańcuchowo dobywać wątki licznych wyimków. Uratowane od zapomnienia i razem zebrane drobiazgi znamionuje ogromna rozrzutność tematyczna.  (…) W „Podróżach po Szpargalii” spotyka się jakby […]
Więcej

M.W., „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 1(17)

„Notatnik niespiesznego przechodnia” Jerzego Stempowskiego (1893–1969) publikowany był na łamach paryskiej „Kultury” w latach 1954–1969, ale dopiero teraz ukazuje się jego pierwsze wydanie, przygotowane na podstawie pierwodruków. (…) Pozostawanie sobie wiernym – „This above all”, jak mówi Hamlet, mogłoby być dobrym mottem dla tych zapisów, a ich podtytułem „Trwanie i przemiany – wzór dla eseistów […]
Więcej

Wojciech Surówka OP, blog na portalu Dominikanie.pl

Nie tylko pomysł, przeprowadzenie samej rozmowy, ale i dbałość o stronę graficzną zasługują na najwyższe uznanie. Chyba jeszcze nie mieliśmy okazji zapoznać się z tak całościowym, a zarazem przystępnym przedstawieniem zagadnienia sztuki sakralnej i religijnej. Rozmowa podzielona jest na trzy rozdziały. Pierwszy mówi o relacji jaka zachodzi pomiędzy sztuką i pięknem. Drugi w całości poświęcony […]
Więcej

Łukasz Garbal, „Nowe Książki” 2012, nr 1

Pośmiertne wydanie tekstów Anki Kowalskiej powinno stać się wydarzeniem. Nie tylko z uwagi na osobę autorki – pisarki, redaktorki, działaczki KOR i KSS „KOR”. Nie tylko dlatego, że są to fragmenty nienapisanej książki o codzienności opozycji „kadrowej” sprzed Sierpnia 1980 r. – a jako takie mają walor niezastąpionego źródła dla wszystkich interesujących się najnowszymi dziejami […]
Więcej

Małgorzata Felicka, „Przegląd Powszechny” 2012, marzec

Książka „Z podniesionym czołem” jest spotkaniem ze skrajnym ubóstwem, niedolą – jak o tym stanie mówiła Simone Weil. Najistotniejsze w moim przekonaniu przesłanie tych wspomnień nie jest bezpośrednio wyrażone w słowach, lecz zostało zawarte w wydarzeniach i przemyśleniach opisywanych przez autorkę. W miarę czytania orientujemy się, że skrajna bieda – niedola – obnaża. Odziera człowieka […]
Więcej

Adam Szostkiewicz, „Nowe Książki” 2019, nr 2

Autor prowadzi swe analizy z wyraźnej perspektywy. Można ją nazwać perspektywą zaangażowanego świadka Ewangelii i członka Kościoła wiecznie się reformującego. Czytelnik nie ma wątpliwości, że autor życzy Kościołowi dobrze, a zarazem wierzy w jego zdolność do samoodnowy. Należy do tych kościelnych intelektualistów, dla których imponującym dowodem tej zdolności jest dzieło II Soboru Watykańskiego. (…) Czyta […]
Więcej

Anna Olmińska, „Kultura Liberalna” 2015, nr 25

Maria Cwietajewa nazwała ją w jednym z wierszy Anną Wszechrosji. Isaiah Berlin twierdził, że łączy go z nią komunia dusz. Osip i Nadieżda Mandelsztamowie byli jej serdecznymi przyjaciółmi. Josif Brodski powiedział o niej, że ma dar zamieniania ludzi w homo sapiens. Malował ją Modigliani. Córka Stalina spóźniła się na kolację z ojcem, bo zaczytała się […]
Więcej

Zbigniew Masternak, „Twórczość” 2012, nr 10

Wywiad-rzeka to owoc kilku lat rozmów Czapczyka z Kubiakiem. (…) Czapczyk tak poprowadził wywiad, że czyta się go jak wspaniałą opowieść o człowieku, który żył obok nas, a jednak jakby widział wszystko zupełnie inaczej niż my – przez pryzmat wieków. Z tej perspektywy niczym dla niego było pięćdziesiąt lat PRL – ot, kolejny najazd barbarzyńców, […]
Więcej