Jesień 2021, nr 3

Zamów

Recenzje

Lektor, „Tygodnik Powszechny” 2019, nr 25

„Album Albrechta” powstał dzięki Elżbiecie i przyjaciołom, to wielostronny portret pięknego człowieka.
Więcej

Jacek Świąder, „Książki. Magazyn do czytania” 2019, nr 3 (36)

Czarno-biała okładka, w środku barwna postać.
Więcej

Marek Zaleski, „Gazeta Wyborcza” nr 291, 14–15 XII 2019

To on pomógł zaistnieć poza granicami Polski Oldze Tokarczuk czy Jerzemu Pilchowi. Dobrze, że był. I że możemy trzymać w ręku książkę, która pokazuje na różne sposoby Albrechta Lemppa, przyjaciela polskiej literatury.
Więcej

Anna Dąbrowska, „List” 2010, nr 12

Jakie kobiety pojawiają się na kartach Nowego Testamentu? Najczęściej na myśl, jako pierwsza, a często i jedyna, przychodzi nam Maryja – Matka Jezusa. Może czasami ktoś będzie pamiętał o Marii Magdalenie i Marcie. Tymczasem okazuje się, że kobiet, o których mówi Jezus, o których wspominają Apostołowie w swoich listach, było więcej. Niektóre możemy poznać z […]
Więcej

„Idziemy”, 23 maja 2010

Na stronach Nowego Testamentu występują licznie, na czele z Maryją Matką Bożą. Nawet jeśli mało mówią, nie są bierne. Wręcz przeciwnie, mają do spełnienia bardzo ważne zadania. Poznańska teolog i katolicka feministka dr Elżbieta Adamiak poświęciła im najnowszą książkę.
Więcej

Ewa Herbich, „List do Pani” 2010, nr 9

Po przeczytaniu książki, poznaniu biblijnych tekstów o kobietach, stają się nam one zadziwiająco bliskie, a ich doświadczenie wiary okazuje się pomocne w odkrywaniu możliwości jej pogłębienia.
Więcej

Bogusław Widła, „Nowe Książki” 2010, nr 8

Kobiety w Biblii Elżbiety Adamiak nie są postaciami z obrazków ani bohaterkami budujących pogawędek. Nie o biblijne gawędziarstwo chodzi autorce, ale najpierw i przede wszystkim o inspirującą wiedzę.
Więcej

Ks. Stanisław Haręzga, „Życie Duchowe”, wiosna 2011

Książka Elżbiety Adamiak potwierdza, że feministyczne podejście do lektury Pisma Świętego może być pożyteczne w odczytywaniu nowości objawienia w zdominowanej przez mężczyzn kulturze. Autorka odkrywa i interpretuje te szczegóły narracji biblijnych, przez które postacie kobiece nabierają nowych, bardziej przekonujących cech. Dotyczy to szczególnie tych szczegółów, które z góry tłumaczone są z pozycji współczesnych debat teologicznych […]
Więcej

Anna Piwkowska, „Charaktery” 2020, nr 4-5

Na szczególną uwagę zasługuje esej Ewy Kiedio o drzeworytach przedstawiających pogrążone w smutku i zadumie dzieci. Te drzeworyty kojarzą się autorce z obrazami Tadeusza Makowskiego i Witolda Wojtkiewicza. To prawda, jest w pracach Hiszpańskiej podobna atmosfera emocjonalnej rozpaczy. […] Tę niezwykłą książkę napisaną przez dwie autorki, jedną o zacięciu reporterskim, drugą o prawdziwie artystycznej wrażliwości, […]
Więcej

Marek Zaleski, „Gazeta Wyborcza” nr 291, 14–15 XII 2019

To on pomógł zaistnieć poza granicami Polski Oldze Tokarczuk czy Jerzemu Pilchowi. Dobrze, że był. I że możemy trzymać w ręku książkę, która pokazuje na różne sposoby Albrechta Lemppa, przyjaciela polskiej literatury.  (…) „Album” to „las rzeczy”, dobiegający zeń zgiełk głosów głosi pochwałę aktywności, pracowitości, intelektualnej przenikliwości, literackiego smaku i przymiotów charakteru Albrechta, i w […]
Więcej