Maria Mocy Pełna i nowa religijność duchowa

Lato 2022, nr 2

Zamów

Recenzje

Wojciech Tumidalski, „Rzeczpospolita”, dodatek „Rzecz o Prawie”, 9.03.2021

Poglądy Kościoła na karę śmierci ewoluowały przez stulecia. Książka Tomasza Snarskiego ciekawie konfrontuje kościelne nauki z prawem i filozofią. Dziś Katechizm Kościoła Katolickiego bezwarunkowo sprzeciwia się karze śmierci, co przekonująco wzmacnia argumenty o ochronie życia. […] Czy to wielka zmiana? Kongregacja Nauki Wiary w 2018 r. mówiła jedynie o drobnej korekcie, ale autor książki nie […]
Więcej

Przemysław Prekiel, „Znad Wilii” 2021, nr 2

Sam autor przyznaje, że jest zwolennikiem abolicjonizmu, a papieską korektę traktuje jako powrót do ewangelicznego radykalizmu z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nie bez znaczenia jest tu największy przymiot Boga – Boże miłosierdzie, które odgrywa kolosalną rolę w podejściu do winy i kary wszystkich wierzących. W przeszłości bowiem Kościół nie wykluczał przypadków usprawiedliwionego karania śmiercią, podkreślając jednak, […]
Więcej

„Przegląd Polityczny” 2021, nr 166

„Felice, Milena, Dora” to obszerny esej Andrzeja Stanisława Kowalczyka poświęcony trzem kobietom bliskim Franzowi Kafce. Poznajemy ich losy już po rozstaniu z autorem „Procesu”. Życie każdej z nich bezlitośnie naznaczyła Wielka Historia. Zwłaszcza w latach trzydziestych musiały się one zmierzyć z narastającym z roku na rok zagrożeniem ze strony III Rzeszy, a w przypadku jednej […]
Więcej

Magdalena Bajer, „Nowe Książki” 2021, nr 4

Ciągle jeszcze gros czytających Polaków nie zna, jak mi się zdaje, większości tekstów literackich powstałych na emigracji, niedostępnych w ojczyźnie przez prawie pół wieku. Zasługę niemałą w wypełnianiu tej luki ma „Więź”, pomnożoną właśnie o tom Wacława A. Zbyszewskiego „Ludzie, których znałem”. […] Do lektury obecnego tomu przygotowuje wstęp Rafała Habielskiego, który razem z Pawłem […]
Więcej

Wojciech Stanisławski, „Sieci” 28.12.2020-3.01.2021

Wacław Zbyszewski, publicysta „Czasu” i „Słowa”, dyplomata, emigrant, przez całe życie żył trochę w cieniu, o paradoksie, młodszego rok brata Karola (a i ten cień nie był, przyznajmy, zbyt wysoki: ile w końcu osób rozkoszuje się po dziś dzień najdoskonalszym w polszczyźnie pamfletem „Niemcewicz od przodu i tyłu”?!). O tym, że niepowtarzalna mieszanina arogancji, dezynwoltury […]
Więcej

„Kraków” 2021, nr 6

Atutem jest to, że układając tom Wacława A. Zbyszewskiego, Biblioteka „Więzi” sięgnęła po sprawdzony klucz – zebrała jego osobiste wspomnienia o ważnych bądź po prostu ciekawych polskich postaciach i życiorysach minionego wieku (pierwotnie były to często artykuły pośmiertne, ale nawet wtedy nie miały formy panegiryku). Wystarczy podać kilka opisanych (zawsze barwnie, ba – czasem nieco […]
Więcej

„Przegląd Polityczny” 2021, nr 165

Książka rewelacja! W „Ludziach, których znałem” Wacława A. Zbyszewskiego (1903-1985) odnajdujemy kilkadziesiąt wspomnień o ważnych postaciach polskiego życia politycznego i kulturalnego XX wieku (od Adolfa Bocheńskiego, przez Stanisława Cata Mackiewicza, do Ksawerego Pruszyńskiego). Trudno dziś orzec, czy z własnej inicjatywy, czy za namową redaktorów pism, z którymi współpracował (paryska „Kultura” czy londyńskie „Wiadomości”), Zbyszewski stworzył […]
Więcej

Dariusz Kot, „Tygodnik Powszechny” 2021, nr 26

Książka kataloguje i szuka kościelnych odniesień dla rozmaitych pojęć i narzędzi ekonomicznych, jak marketing, klient, obsługa, produkt, cena, dystrybucja, logo czy marka. Ożywczy język wielu tych obserwacji daje do myślenia. […] W najbardziej intrygujących fragmentach książki teolog pyta o głębsze analogie – i nieprzekraczalne różnice – między Kościołem a rynkiem. Z jednej strony dochodzi do […]
Więcej

Katarzyna Kasjanowicz, „Znak” 2021, nr 5

Prof. Namysłowska dzieli się z czytelnikiem kilkudziesięcioletnim doświadczeniem nie tylko jako znawczyni ludzkich problemów, ale też przewodniczka po historii polskiej psychiatrii. Dziś nauka patrzy na rodzinę jak na rzeczywistość dynamiczną, nie zamykając się w pojęciu normy. Człowiek zaś to interakcja genów, mózgu i środowiska. Profesor na podstawie konkretnych przykładów analizuje rolę relacji międzyludzkich, uwrażliwiając jednocześnie […]
Więcej

Ignacy Dudkiewicz, „Nowe Książki” 2021, nr 6

Tomasz Snarski wskazuje wiele powodów, dla których jest zwolennikiem abolicjonizmu, sprawnie referując argumenty na jego rzecz. Korzysta przy tym z różnorodnych narzędzi i dorobku różnych nauk. Jako prawnik i filozof wykorzystuje swoje interdyscyplinarne kompetencje, by do tej tematyki podejść z różnych perspektyw, a także wskazać, w których miejscach filozofia (oraz teologia) przecinają pola zainteresowań z […]
Więcej