Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Jarosław Kuisz, „Twórczość” 2023, nr 9

[…] wywody Jedlickiego wciąż przyprawiają o zawrót głowy. Okazywało się, że, zamiast państwowych uczelni na szczytach rankingów światowych, być może mieliśmy najlepsze seminaria domowe. Z nich z pewnością rodziły się […]
Więcej

Iwona Hofman, „Akcent” 2023, nr 2

Zygmunt Haupt był do niedawna pisarzem zapomnianym. Zmarł w 1975 roku na emigracji w USA, pozostawiając ulotny dorobek radiowy oraz znakomite opowiadania i reportaże. Dopiero wydany w 2007 roku zbiór […]
Więcej

Aleksandra Zińczuk, „Czas Literatury” zima 2022/2023, nr 4

Rzeczowa korespondencja ludzi autentycznie zaangażowanych w sprawy kraju i kierunek polityki Europy Środkowo-Wschodniej stanowi niepowtarzalny dokument ponad czterdziestu lat życia na wychodźctwie. Piszą do siebie na przemian z Paryża do […]
Więcej

Adam Szostkiewicz, „Polityka” 2022, nr 40

[Andrzej Friszke] naszą historię opisuje nieideologicznie, a oceny wystawia powściągliwie. Pisze i działa na rzecz Polski demokratycznej, czyli pluralistycznej. Przeciwko ksenofobii, zapędom autorytarnym, a za polskością wielowątkową i patriotyzmem nienacjonalistycznym. […]
Więcej

Magdalena Bajer, „Odra” 2023, nr 1

Obszerna, wyczerpująca rozmowa rzeka z profesorem Andrzejem Friszkem nosi tytuł Zawód: historyk. To określenie bohatera zmodyfikowałabym jednak na: urodzony historyk, bo myślę, że odniesienie do historii – nieustanna ciekawość i […]
Więcej

,,Przegląd Polityczny” 2023, nr 177

Opublikowana teraz książka gromadzi teksty dotąd pozostające w naukowych czasopismach lub pracach zbiorowych. Wybrany materiał został podzielony na trzy części. W pierwszej pomieszczono studia historyczne (tu Kompleksy i aspiracje prowincji), […]
Więcej

Lektor, „Tygodnik Powszechny” 2023, nr 7

Był uosobieniem zdystansowanej mądrości oraz inteligenckiego etosu, umysłem otwartym i niezależnym. Pracę naukową łączył z zaangażowaniem w sprawy publiczne – wcześnie pozbył się złudzeń co do komunizmu, w latach 70. […]
Więcej

Andrzej Brzeziecki, „Gazeta Wyborcza” 2023, nr 29

Zmarły w 2018 r. prof. Jerzy Jedlicki był wzorcem z Sevres polskiego inteligenta – gruntowne wykształcenie, otwarty umysł, szerokie horyzonty, zaangażowanie społeczne i gotowość do publicystycznych polemik. […] Wydana przez […]
Więcej

„Kraków i Świat” 2023, nr 4

Był […] jednym z najświatlejszych i najodważniejszych intelektualnie – ale też politycznie z racji zaangażowania w opozycję demokratyczną tamtych lat – polskich umysłów przełomu XX i XXI wieku. Podejmował najtrudniejsze […]
Więcej

Olga Płaszczewska, ,,Arcana” nr 173

Na wysokiej połoninie w wydaniu skróconym, w ,,wyborze dokonanym przez autora” trzeba czytać jak dobrą książkę. Powoli i wiele razy, smakując zdanie po zdaniu, obraz po obrazie. Medytować, tak jak […]
Więcej