Jesień 2022, nr 3

Zamów

Recenzje

Wojciech Kaliszewski, „Nowe Książki” 2019, nr 11

„Bohatyrowicze” zwracają przede wszystkim uwagę na teksty, wydobywają ich znaczenia, pozwalają uporządkować obszar wydarzeń historycznych w perspektywie różnych osądów i odczytań. To wzbogaca naszą wiedzę, porusza wyobraźnię i zachęca do własnych poszukiwań i lektur. Aleksandra Domańska wskazuje w swojej książce wyraźny trop, który prowadzi poprzez historię wspólną, ale który także pozwala odsłonić losy indywidualne, rodzinne […]
Więcej

ks. Jan Sochoń, „Nowe Książki” 2019, nr 11

Tę książkę czytałem z narastającym zainteresowaniem, ale i z pewnym niepokojem, który zawsze się pojawia, kiedy mamy do czynienia z poglądami nieco wyostrzonymi. Ale rozumiem, że Sebastian Duda jest zbyt wytrawnym teologiem i filozofem, by łatwo dawać się szufladkować i światopoglądowo stemplować. W jego zbiorze znajdujemy wiele intrygujących analiz i pomysłów interpretacyjnych. Szczególnie ciekawe są […]
Więcej

„Przegląd Polityczny” 2019, nr 155

Eseje pomieszczone w książce nie są prostym sprawozdaniem, przeciwnie – okazują się próbą przemyślenia dziedzictwa, jakie przekazują „Opis obyczajów za panowania Augusta III”, „Ksiądz Marek” czy „Nad Niemnem”, by zatrzymać się tylko przy tych dziełach. Co więcej – autorka odsłania w ten sposób, jak głęboko są one obecne w naszych współczesnych sporach o polskość, o […]
Więcej

Michał Jóźwiak, misyjne.pl

Kto ma problem ze zrozumieniem zachowań Franciszka, powinien sięgnąć do książki, która wyszła spod pióra kard. Waltera Kaspera. Emerytowany kardynał przystępnym językiem i w przejrzysty sposób pokazuje, jak wiele dobrego wnosi pontyfikat obecnego papieża. Tłumaczy to, co dla entuzjastów ojca świętego nie zawsze jest oczywiste, a dla sceptyków jest powodem do niepokoju. Wskazuje źródła myślenia […]
Więcej

Adam F. Baran, „Ethos” 2018, nr 4(124) 307–314

Im bliższe w czasie są omawiane przez Strzembosza wydarzenia, tym łatwiej jest zrozumieć jego relację – czytelnik może ją skonfrontować z doświadczeniami swojego pokolenia oraz osobistą refleksją. Z przedstawianej publikacji wyłaniają się subiektywny, nacechowany autentyzmem i szczerością obraz najnowszych dziejów Polski oraz ich wyważona ocena. Wypowiedzi Adama Strzembosza to także cenny materiał źródłowy, który poszerza […]
Więcej

ks. Rafał Pastwa, „Gość Niedzielny Lubelski”, 24.10.2018

To książka, którą zdecydowanie warto przeczytać. Esej po eseju, zaznaczając ulubione fragmenty i zdania. Ks. Alfred Marek Wierzbicki odkrywa w oryginalny sposób Karola Wojtyłę, który został papieżem. Papieżem ukształtowanym przez Sobór Watykański II, choć nie tylko. (…) Książkę otrzymałem tuż przed 40. rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na biskupa Rzymu. Sięgając do niej nie spodziewałem […]
Więcej

Agnieszka Humeniuk, „Przegląd Powszechny”

Lektura „Ułaskawionego na śmierć” bez wątpienia może dostarczyć odbiorcy duchowych inspiracji. Z książki wyłania się obraz człowieka wiernego wartościom. (…) Miejsc na kartach „Ułaskawionego na śmierć”, w których jest mowa o wyjątkowości postawy Esterházego, można wskazać wiele. Jawi się on tutaj jako człowiek wielkiej wiary, która przekłada się na szlachetne postępowanie w szczególnych warunkach: w […]
Więcej

Jerzy Gizella, „Arcana” 2019, nr 145–146

Listy są dokumentem epoki, także psychologicznym – walka o duszę Straszewicza toczyła się między dwoma centrami polskiej kultury – Paryżem i Monachium. W pewnym momencie Redaktor przegrał – Straszewicza ciągnęło – po likwidacji jego cotygodniowych audycji w Montevideo – do RWE i Nowaka-Jeziorańskiego. Giedroyc chciał zachować cyrograf na duszę Straszewicza za wszelką cenę – dla […]
Więcej

Joanna M. Kociszewska, wiara.pl

Nowoczesna architektura nie kojarzy się z miejscami kultu. Wielu wydaje się nieodpowiednia. Czy może pomagać w przeżywaniu sacrum? Wprowadzać w przestrzeń duchową? Wyrażać specyfikę miejsca i duchowość zakonu? Książka Jakuba Turbasy pokazuje, że nie tylko może, ale z powodzeniem to robi. (…) To książka do czytania. Bez wejścia w historię tych kościołów niczego nie zrozumiemy […]
Więcej

Małgorzata Pasicka, „Znak” 2008, nr 3

Całość rozważań Wojciechowskiego jest krytyczną analizą przemian, jakim w ciągu ostatniego półwiecza uległy nasze pojmowanie kultury i jej roli. (…) Można nie podzielać pesymizmu prognoz Wojciechowskiego czy zacietrzewienia, w jakie autor zdaje się chwilami popadać, można nie zgadzać się z nadmierną generalizacją, która każe oceniać wedle tej samej miary zjawiska tak różne jak inżynieria genetyczna […]
Więcej