Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Wojciech Stanisławski, „Sieci” 20-26.06.2022

Słuchacze znali go przez lata z fal Radia Madryt („osławionego Radia Madryt” – napisano by w PRL). Czytelnicy – z poematów (w tym „Złotej hramoty” i „Pieśni o Ukrainie”), z […]
Więcej

MR, „Odra” 2022, nr 6

Czasem Małgorzata Łukasiewicz opisuje zmagania swoich bohaterów ze światem zewnętrznym, z epoką, w jakiej przyszło im żyć, ale naprawdę czuje się w swoim żywiole, kiedy dociekliwie, czasem po raz kolejny, […]
Więcej

Michał Gołębiowski, „Nowe Książki” 2022, nr 6

Książka Moniki Braun, poświęcona witrażom Teresy Reklewskiej, zaprasza czytelników w metafizyczną podróż. Już pierwsze zdanie prezentuje przekaz całej publikacji: „Żeby poznać witraż, trzeba wejść do wnętrza, którego jest częścią”. I […]
Więcej

Małgorzata Juda-Mieloch, „Arcana” 2022, nr 3

Dobrze się stało, że Biblioteka „Więzi” wydała tom zbierający rozproszone pisma krytyczno- i historycznoliterackie Tomasza Burka. Przygotowany przez Zbigniewa Mentzla wybór „Pamięć głęboka” można potraktować jako wypełnienie twórczego testamentu autora. […]
Więcej

Maciej Urbanowski, „Nowe Książki” 2022, nr 4

Burek czyta literaturę „dawną” jak krytyk. Pisze o niej jak artysta. Jak krytyk, bo nieustannie buduje mosty między przeszłością i współczesnością. Angażuje się w literacką przeszłość, jakby była ona czymś […]
Więcej

Michał Przeperski, „Nowe Książki” 2022, nr 3

Intelektualnie mamy tu do czynienia z pogłębianiem wiedzy o szczegółach, dla badaczy tematu trudnej do przecenienia. Ale obok aspektu ekonomicznego pojawiają się inne: instytucjonalne, emocjonalne, czysto ludzkie. To może paradoks, […]
Więcej

Michał Przeperski, „Nowe Książki” 2022, nr 3

Intelektualnie mamy tu do czynienia z pogłębianiem wiedzy o szczegółach, dla badaczy tematu trudnej do przecenienia. Ale obok aspektu ekonomicznego pojawiają się inne: instytucjonalne, emocjonalne, czysto ludzkie. To może paradoks, […]
Więcej

Magdalena Bajer, „Nowe Książki” 2022, nr 2

Jan Maria Kłoczowski bardzo udatnie wykreślił w swojej książce proporcje między opowieścią biograficzną, która jest wiodącym tematem, i narracją historyczną, lokującą tę opowieść na tle, które z jednej strony po […]
Więcej

Alina Kowalska, Horyzonty.info

Język przekazu w książce Turbasy jest przystępny. Nie epatuje specjalistyczną, często niezrozumiałą, hermetyczną formą, ale w mądry, wyważony i pełen szacunku dla wrażliwego czytelnika sposób prowadzi go po meandrach procesu […]
Więcej

Janusz Bojarski, „Kościół i Prawo” 2021, nr 10

Prowadzone wywody wyraźnie wskazują, że Autor odrzuca myślenie „do ideałów należy dążyć, ale nigdy ich nie osiągniemy” na rzecz o wiele bardziej praktycznego „co z naszych ideałów możemy wcielić w […]
Więcej