Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Małgorzata Juda-Mieloch, „Arcana” 2022, nr 3

Dobrze się stało, że Biblioteka „Więzi” wydała tom zbierający rozproszone pisma krytyczno- i historycznoliterackie Tomasza Burka. Przygotowany przez Zbigniewa Mentzla wybór „Pamięć głęboka” można potraktować jako wypełnienie twórczego testamentu autora. Zebranie, uporządkowanie i ułożenie szkiców niepublikowanych dotychczas w autorskich drukach zwartych to znaczące ułatwienie w poznawaniu tej ważnej dla polskiego literaturoznawstwa tradycji myślenia o powinnościach kultury i inteligencji, zwłaszcza o zadaniach ludzi słowa. Wielu bezpośrednich i pośrednich uczniów Tomasza Burka „Pamięć głęboką” odczyta jako formę upamiętnienia Mistrza, od którego śmierci upłynęły właśnie cztery lata.