Wiosna 2021, nr 1

Zamów

Aktualności

Od Gomułki do Jana Pawła II – warsztaty „Kanonu wolnych Polaków” w Krośnie

U mojego pradziada terminował Władysław Gomułka – wspominał jeden z uczestników. W trakcie warsztatu „Kanon wolnych Polaków” w Krośnie mieszkańcy wyłonili najważniejsze ich zdaniem postaci i procesy z przeszło stulecia polskiej niepodległości.

Więcej

Nowe rekomendacje dot. zdrowia psychicznego

Nowa strategia opieki psychiatrycznej łączy aktualny stan wiedzy o zdrowiu psychicznym z podejściem humanistycznym i wymaganiami instytucjonalnymi.

Więcej

Obecnie prowadzone projekty

Zranieni w Kościele

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Nasz telefon 0 800 280 900 przeznaczony jest dla osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie zachęcamy do kontaktu z telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111.

Koordynatorzy projektu: Katarzyna Bartosik

Więcej

Oczyszczalnia 2020

„Oczyszczalnia” to cykl kameralnych spotkań o charakterze seminaryjnym, poświęconych ważnym dla Polski problemom. W ramach projektu „Oczyszczalnia 2020” głównym przedsięwzięciem będzie program „Polacy 2020 – nowe podziały, nowa solidarność?”. Nazwę projektu zaczerpnęliśmy od miejsca spotkań, czyli podwarszawskiego ośrodka konferencyjnego Stodoła Wszystkich Świętych zwana Oczyszczalnią. Spotkania w Oczyszczalni mają charakter pozapartyjny i międzyśrodowiskowy. Więcej informacji na stronie internetowej: www.projektoczyszczalnia.wiez.pl

Koordynatorzy projektu: Zbigniew Nosowski, Konrad Ciesiołkiewicz

Więcej

Ekspertyza: społeczne uzupełnienie tarczy antykryzysowej

Pandemia nowego koronawirusa oraz będący jej następstwem kryzys społeczno-gospodarczy skłaniają do poszukiwania mechanizmów ochronnych – w szczególności dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji lub zostaną dotknięte skutkami powyższych zjawisk. W niniejszej publikacji proponujemy cztery bardziej szczegółowe analizy i rekomendacje działań na rzecz grup, które szczególnie dotkliwie mogą doświadczać skutków obecnej sytuacji, a które również przed pandemią były narażone na różne problemy i otrzymywały niekoniecznie adekwatne wsparcie. Partnerami tego Specjalnego Alertu Społecznego są: Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Open Eyes Economy Summit, Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej i Laboratorium „Więzi”.

Koordynatorzy projektu:

Więcej

Ludzie

Zbigniew Nosowski

socjolog i teolog, redaktor naczelny kwartalnika „Więź” i dyrektor programowy Laboratorium „Więzi”

Bartosz Bartosik

bohemista, sekretarz Laboratorium „Więzi”, redaktor „Więzi”, członek Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej

Konrad Ciesiołkiewicz

dr Sebastian Duda