Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Nowe rekomendacje dot. zdrowia psychicznego

Nowa strategia opieki psychiatrycznej łączy aktualny stan wiedzy o zdrowiu psychicznym z podejściem humanistycznym i wymaganiami instytucjonalnymi.

„Nowe spojrzenie na zdrowie psychiczne w Polsce i Europie – rekomendacje” to tytuł raportu, jaki przygotował Komitet Dialogu Społecznego KIG we współpracy z Laboratorium „Więzi”. Autorki i autorzy postulują:

Wesprzyj Więź.pl

1. Zwiększenie finansowania opieki psychiatrycznej

Udział wydatków na opiekę psychiatryczną w publicznych wydatkach na opiekę zdrowotną w Polsce musi wzrosnąć z 3,2 proc. do 5 proc. Obecnie na ten cel Polska przeznacza 3,24 mld zł. Kwota ta powinna zostać zwiększona do 4,98 mld zł.

2. Przedłużenie pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP)

Pilotaż NPOZP musi zostać przedłużony do końca 2022r. w celu przygotowania w tym okresie zmian systemowych w całym kraju.

3. Przygotowanie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Pierwszym krokiem do przygotowania nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego jest stworzenie harmonogramu zmian do 2027 r. (w tym osiągnięcie 5% wydatków na zdrowie). Następnie Sejm powinien uchwalić nowelizację ustawy o ochronie zdrowia psychicznego opisującą zreformowany system opieki psychiatrycznej (dorosłych oraz dzieci i młodzieży). Od początku 2028 r. na terenie całego kraju opieka psychiatryczna powinna być świadczona zgodnie ze standardami wypracowanymi dzięki NPOZP.

4. Powołanie krajowego ośrodka zdrowia psychicznego

Powołanie podległego Ministerstwu Zdrowia krajowego ośrodka monitorowania i koordynacji polityki zdrowotnej w obszarze zdrowia psychicznego.

Wesprzyj Więź

Pobierz raport o ochronie zdrowia psychicznego w Polsce i Europie

Autorki i autorzy raportu: Joanna Rogalska, Katarzyna Szczerbowska, Anna Tarnawska, dr Marek Balicki, prof. Andrzej Cechnicki, Bartosz Bartosik Zbigniew Nosowski, Konrad Ciesiołkiewicz Zachęcamy do lektury tekstów o zdrowiu psychicznym, które przyczyniły się do powstania rekomendacji:

Marek Balicki: Zmiana w psychiatrii jest możliwa. Jesteśmy w krytycznym momencie (rozmowa Marty Tumidalskiej)
Andrzej Cechnicki: Celem jest psychiatria zorientowana na osobę (rozmowa Marty Tumidalskiej)
Joanna Rogalska: W moim życiu kryzys psychiczny nie był zjawiskiem marginalnym
Katarzyna Szczerbowska: Nie znasz nikogo z doświadczeniem kryzysu psychicznego? To po prostu niemożliwe