Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Publikacje

 • Nie jesteśmy bezradni wobec polaryzacji. Propozycje dla każdej i każdego

  Jak budować świat, w którym ludzie – różniąc się między sobą – chcą i mogą żyć wspólnie? Podajemy przykłady prostych działań. Praktyczne podsumowanie projektu Oczyszczalnia 2020.

  Więcej
 • Inny pomysł na demokrację

  Nie wystarczy lamentować po Trzeciej RP. Trzeba szukać nadziei, nowego punktu równowagi, trwałej umowy społecznej, która pozwoli nam różnić się, a jednak wzajemnie uznawać i unikać „wahadłowego” modelu, w którym […]

  Więcej
 • Od Gomułki do Jana Pawła II – warsztaty „Kanonu wolnych Polaków” w Krośnie

  U mojego pradziada terminował Władysław Gomułka – wspominał jeden z uczestników. W trakcie warsztatu „Kanon wolnych Polaków” w Krośnie mieszkańcy wyłonili najważniejsze ich zdaniem postaci i procesy z przeszło stulecia […]

  Więcej
 • Nowe rekomendacje dot. zdrowia psychicznego

  Nowa strategia opieki psychiatrycznej łączy aktualny stan wiedzy o zdrowiu psychicznym z podejściem humanistycznym i wymaganiami instytucjonalnymi.

  Więcej