Kwartalnik

Wiosna 2024, nr 1 (695)

Epidemia samotności | Kościół, czyli relacje | Niech żyje nostalgia?

Epidemia samotności to współcześnie olbrzymie wyzwanie dla państwa, polityk publicznych, społeczeństwa, ale też – co dla nas, chrześcijan, szczególnie ważne – dla Kościoła, który wobec kryzysu instytucjonalnego oraz galopującej sekularyzacji pilnie musi szukać nowych sposobów budowania wspólnoty. W wiosennym numerze „Więzi” piszemy dużo o relacjach, bo to od nich wszystko się zaczyna. Zapraszamy do lektury!
Więcej

Zima 2023, nr 4 (694)

Jaka polityka migracyjna | Doświadczyć Boga | Sztuka zaangażowana, ale uniwersalna?

Tworzenie polityki migracyjnej to klasyczny przykład trudności etycznej procesów formułowania polityk publicznych. Nie da się przyjąć wszystkich, więc przyjmujemy niektórych, ale to oznacza, że pozostałych trzeba odesłać. „W trosce o dom odmawiamy domu” – jak mówi nam w wywiadzie Dobrosław Kot. Czy da się to robić, nie niszcząc godności ludzi w drodze? Zwłaszcza: jak radykalnie ograniczyć wywózki na granicy polsko-białoruskiej?
Więcej

Jesień 2023, nr 3 (693)

To nie jest kraj dla rodziców | Rozliczalność w Kościele | W obronie nieużytecznego

Niezbędna ewangeliczna rewitalizacja Kościoła to proces wieloaspektowy i długotrwały. Tu nie ma cudownych przepisów, co nie znaczy, że nie należy poszukiwać konkretnych rozwiązań. Takie poszukiwania to „szycie nowych bukłaków” dla Kościoła przyszłości. Zróbmy to razem!
Więcej

Lato 2023, nr 2 (692)

Ludzie vs. sztuczna inteligencja | Bezbronni dorośli w Kościele | Dyktatura dosłowności

Lejtmotywem letniego numeru „Więzi” jest człowiek – to słowo w różnych formach pada na naszych łamach 115 razy! Jak mogłoby być inaczej, skoro już od 65 lat przyświecają nam w pracy idee personalistyczne. Przyglądamy się zatem człowiekowi, ale także człowieczeństwu: co o nim przesądza? Kiedy jesteśmy najbardziej ludzcy? W czym człowiek przewyższa sztuczną inteligencję?
Więcej

Wiosna 2023, nr 1 (691)

Życie w czasach niepewności | Wyjść w nieznane | Sakralna awangarda?

Joanna Erbel, myśląc o przyszłości świata, proponuje, byśmy wyszli poza opozycję dystopia–utopia. Propaguje protopię jako radykalną metodę małych kroków, by jutro świat stał się chociaż trochę lepszy niż dzisiaj i wczoraj. Może zatem warto spojrzeć na transformację instytucji religijnej w perspektywie protopijnej? Bo przecież Kościół wymaga gruntownej, wielowymiarowej przebudowy, a rozwiązaniem nie jest ani wizja wielkiej kościelnej katastrofy, ani snucie utopijnych rozważań o Kościele marzeń.
Więcej

Zima 2022, nr 4 (690)

Co jeśli nie christianitas? | Co zrobić z Kościołem? | Nowa estetyka chrześcijańska

Wyczerpuje się społeczna żywotność chrześcijaństwa. Utrata wiarygodności głosicieli Ewangelii sprawiła, że o wiele trudniej ukazywać Dobrą Nowinę. Tak jak w procesie katolickiej reformy po Soborze Trydenckim celem powinno być zatem dotarcie do ludzi poszukujących duchowej głębi. Niezbędny do tego jest wysiłek wyrażenia na nowo chrześcijańskiej narracji i chrześcijańskiego doświadczenia – „nowy Trydent”. Jak to zrobić?
Więcej

Jesień 2022, nr 3 (689)

Co zachodni intelektualiści widzą w Rosji? | Odgruzowywanie chrześcijaństwa | Prywatna duchowość w sztuce

W nowej „Więzi” zastanawiamy się, dlaczego wśród wybitnych przedstawicieli różnych nurtów ideowych na Zachodzie czasem łatwiej o zrozumienie dla Putina niż dla Ukrainy. Dlaczego ci myśliciele troszczą się o warunki pokoju pozwalające zachować twarz Rosji, ale już niepozwalające zachować integralności terytorialnej Ukrainie?
Więcej

Lato 2022, nr 2 (688)

Inna Ukraina w innym świecie | Chrześcijaństwo kijowskie | Ukraińskość – (po)wojenne dylematy

W historii „Więzi” kilkakrotnie sprawy ukraińskie były głównym tematem całego numeru. Również tym razem wszystkie trzy bloki tematyczne przeznaczamy na analizę najważniejszych aspektów przemian w Ukrainie, Polsce i świecie. Prezentujemy też nieznaną twórczość wybitnych ukraińskich poetów i prace współczesnych artystów będące ich odpowiedzią na rosyjską agresję.
Więcej

Wiosna 2022, nr 1 (687)

Media przyszłości | Zakonnice przestają milczeć | Bunt uciśnionych w kulturze?

Czy w polskiej kulturze rzeczywiście mamy do czynienia z buntem uciśnionych? Czy powstają zapowiadane nowe arcydzieła i nowe hierarchie w sztuce? Czemu służy wymiana kadry kierowniczej czołowych placówek kultury? Jakie wzorce estetyczne są obecnie promowane? Odpowiedzi szukamy w wiosennej „Więzi”, podsumowując politykę kulturalną obozu Prawa i Sprawiedliwości.    
Więcej

Zima 2021, nr 4 (686)

Co po zbrodni i karze? | Charyzmaty bez nadużyć | Czego szuka młody teatr?

W zimowym numerze zapraszamy na spotkanie z twórcami młodego pokolenia, którzy w wyraźnie nowy sposób myślą o teatrze. Nie wystarcza im houellebecqiańska diagnoza o pełzającej apokalipsie. Szukają dalej i głębiej. Wchodzą w mrok, który czasem staje się jeszcze mroczniejszy. Nie ulegają przerażeniu śmiercią, lecz dokładnie odwrotnie – zanurzając się w to graniczne doświadczenie, czynią je głównym tematem swojej pracy twórczej. Zachęcamy do lektury!
Więcej

Jesień 2021, nr 3 (685)

Z polską inteligencją polski lud? | Jaka droga synodalna | Wykluczeni, którzy wykluczają

Dla pogrążonego w kryzysie Kościoła jednym z istotnych świateł nadziei może być rozpoczynający się proces synodalny. Oto otrzymujemy bowiem z najwyższego watykańskiego szczebla uroczystą zachętę do przeprowadzenia ogólnokościelnych konsultacji, do których zaproszony jest cały Lud Boży. Czy będziemy w stanie wykorzystać tę szansę?
Więcej

Lato 2021, nr 2 (684)

Nie ma dziecka, jest człowiek | Duchowość nocy ciemnej | Granice transgresji

W letniej „Więzi” mówimy o „nocy ciemnej Kościoła” jako doświadczeniu zbiorowym. Nie jest to tylko inne słowo na opisanie społecznego wymiaru kryzysu Kościoła, lecz odwołanie do wymiaru fundamentalnego – duchowego. Czyż nie znajdujemy się w sytuacji, w której jako wspólnota Kościoła w Polsce gubimy drogę i tracimy tradycyjne punkty odniesienia? Znikają kulturowe i obyczajowe „podpórki”, na których wspierał się polski katolicyzm – a czy fundament duchowy jest wystarczająco mocny?
Więcej

Wiosna 2021, nr 1 (683)

Świat w czasie interregnum | Co z wiarą w międzyepoce? | Archipelag mikrokultur

Coraz powszechniejsze staje się poczucie zmierzchu pewnego ładu instytucjonalnego spajającego nas jako społeczeństwo i podtrzymującego wspólne imaginarium. Świat jawi się jako zbyt skomplikowany, by potrafiły go uporządkować ramy starych koncepcji, a jednocześnie dopiero po omacku wykuwamy w ich miejsce nowe idee. Tkwimy w swoistym interregnum – w tym numerze „Więzi” podejmujemy niełatwą próbę opowiedzenia tego stanu.
Więcej

Zima 2020, nr 4 (682)

Jak się różnić i żyć wspólnie | Inna polityka po chrześcijańsku | Inny musi znaczyć zły?

Polityka jest sztuką osiągania tego, co możliwe, a nie przestrzenią świadectwa. Choć i tu nie wolno rezygnować z ideałów i wartości. „W sprawach politycznych nie bezkompromisowość, ale kompromis jest prawdziwą moralnością” – deklarował kard. Joseph Ratzinger w ważnym szkicu o moralności politycznej. Chodzi przecież o ład społeczny dobry dla wszystkich, a nie tylko dla nas samych. We współczesnej Polsce dominuje inne rozumienie katolicyzmu politycznego. Czy pojawi się u nas inna skuteczna polityka po chrześcijańsku?
Więcej

Jesień 2020, nr 3 (681)

Polskie podziały, polskie zaufanie | Kryzysy naszego Kościoła | Kultura w trybie zdalnym

Podziały w polskim społeczeństwie można dostrzec gołym okiem. Tylko czy wszystkie są autentyczne? A może część z nich została wykreowana przez specjalistów od politycznego marketingu? Polska polityka umiejętnie wykorzystała „banki gniewu”. Czy mogą powstać u nas także „banki zaufania”?  
Więcej

Lato 2020, nr 2 (680)

Życie w nadmiarze bodźców | Katolicyzm polski i/lub powszechny | Wielka wojna muzealna

W kontakcie z nowymi technologiami nie powinniśmy dziś ufać nawet własnym zmysłom. Tymczasem w 60% polskich domów nie ma żadnych zasad korzystania z internetu. Dlatego w nowym numerze pytamy: jak zachować cyfrową higienę? Czy sieci społecznościowe powinny zostać poddane państwowej regulacji?  
Więcej