Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Promocja!

683

Wiosna 2021, nr 1

Świat w czasie interregnum | Co z wiarą w międzyepoce? | Archipelag mikrokultur

Coraz powszechniejsze staje się poczucie zmierzchu pewnego ładu instytucjonalnego spajającego nas jako społeczeństwo i podtrzymującego wspólne imaginarium. Świat jawi się jako zbyt skomplikowany, by potrafiły go uporządkować ramy starych koncepcji, a jednocześnie dopiero po omacku wykuwamy w ich miejsce nowe idee. Tkwimy w swoistym interregnum – w tym numerze „Więzi” podejmujemy niełatwą próbę opowiedzenia tego stanu.

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 26.73 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 20.25 zł

Spis treści

Wiosna 2021, nr 1 (683)

Od redakcji

Społeczeństwo

Świat w czasie interregnum

Obecny system organizujący życie społeczeństw nie radzi sobie z ich poziomem złożoności i staje się coraz bardziej niewydolny. Chwieją się znaczenia fundamentalnych pojęć społecznych, zanika wspólne imaginarium. Czy w tej sytuacji potrafimy zdiagnozować największe wyzwania przyszłości?

Wiara

Co z wiarą w międzyepoce?

Współczesny kryzys Kościoła łączy się ze zmianą epoki. Antidotum na tę sytuację nie może być tylko reforma struktur kościelnej władzy, ani wyłącznie odnowa duchowa czy wymiana personalna. Trzeba zejść do istoty wiary i poważnie na nowo zająć się doktryną chrześcijańską.

Kultura

Archipelag mikrokultur

Skończył się czas kultury hierarchicznej, która wyznaczała obowiązujące wzorce. Mamy dziś do czynienia z równoległymi i niezależnymi od siebie obiegami kultury. Tylko czy wokół nich da się zbudować wspólnotę kulturową?