Jesień 2022, nr 3

Zamów

Recenzje

Waldemar Kumór, „Newsweek” 2022, nr 33

„Zmory”, „Dreszcze”, „Ucieczka z kina Wolność”. Kto tych filmów nie zna, nie wiele wie zapewne o kinie ani o tym, jak znakomitym reżyserem jest Wojciech Marczewski. I zazdroszczę tym, którzy jeszcze jego filmów nie widzieli. Czeka ich wyjątkowa przygoda. […] Mam nadzieję, że pomoże także ta książka – rozmowa Damiana Jankowskiego z 77-letnim reżyserem. Są […]
Więcej

Adam Szostkiewicz, „Polityka” 2022, nr 40

[Andrzej Friszke] naszą historię opisuje nieideologicznie, a oceny wystawia powściągliwie. Pisze i działa na rzecz Polski demokratycznej, czyli pluralistycznej. Przeciwko ksenofobii, zapędom autorytarnym, a za polskością wielowątkową i patriotyzmem nienacjonalistycznym. Swą „Spowiedź” Friszke przedstawia w rozmowach z dwoma dociekliwymi historykami młodszego pokolenia. W 21 rozdziałach (miłe skojarzenie z 21 sierpniowymi postulatami Solidarności) opowiada o spotkaniach […]
Więcej

Wojciech Stanisławski, „Sieci” 20-26.06.2022

Słuchacze znali go przez lata z fal Radia Madryt („osławionego Radia Madryt” – napisano by w PRL). Czytelnicy – z poematów (w tym „Złotej hramoty” i „Pieśni o Ukrainie”), z powieści drukowanych w odcinkach na łamach prasy emigracyjnej w Londynie, z publicystyki w „Kulturze”. Tom korespondencji z Jerzym Giedroyciem, w świetnym opracowaniu Bogumiły Berdychowskiej, ukazuje […]
Więcej

MR, „Odra” 2022, nr 6

Czasem Małgorzata Łukasiewicz opisuje zmagania swoich bohaterów ze światem zewnętrznym, z epoką, w jakiej przyszło im żyć, ale naprawdę czuje się w swoim żywiole, kiedy dociekliwie, czasem po raz kolejny, bada tajemnice procesów twórczych, które kierowały poczynaniami jej ulubionych pisarzy (lub nad którymi oni musieli zapanować – znakomite szkice poświęcone Robertowi Walserowi „Pisać i przepisywać” […]
Więcej

Michał Gołębiowski, „Nowe Książki” 2022, nr 6

Książka Moniki Braun, poświęcona witrażom Teresy Reklewskiej, zaprasza czytelników w metafizyczną podróż. Już pierwsze zdanie prezentuje przekaz całej publikacji: „Żeby poznać witraż, trzeba wejść do wnętrza, którego jest częścią”. I rzeczywiście, autorka zaprasza nas do wnętrza sakralnej przestrzeni, gdzie dzieło sztuki pomaga nam zagłębić się we własne uczucia i emocje. […] „Uwierzyć w niemożliwe” to […]
Więcej

Małgorzata Juda-Mieloch, „Arcana” 2022, nr 3

Dobrze się stało, że Biblioteka „Więzi” wydała tom zbierający rozproszone pisma krytyczno- i historycznoliterackie Tomasza Burka. Przygotowany przez Zbigniewa Mentzla wybór „Pamięć głęboka” można potraktować jako wypełnienie twórczego testamentu autora. Zebranie, uporządkowanie i ułożenie szkiców niepublikowanych dotychczas w autorskich drukach zwartych to znaczące ułatwienie w poznawaniu tej ważnej dla polskiego literaturoznawstwa tradycji myślenia o powinnościach […]
Więcej

Maciej Urbanowski, „Nowe Książki” 2022, nr 4

Burek czyta literaturę „dawną” jak krytyk. Pisze o niej jak artysta. Jak krytyk, bo nieustannie buduje mosty między przeszłością i współczesnością. Angażuje się w literacką przeszłość, jakby była ona czymś bardzo dlań żywym i aktualnym. Pisze o Młodej Polsce przełomu XIX i XX wieku, bo wypatruje we współczesności jakiejś nowej Młodej Polski. Robi krok w […]
Więcej

Michał Przeperski, „Nowe Książki” 2022, nr 3

Intelektualnie mamy tu do czynienia z pogłębianiem wiedzy o szczegółach, dla badaczy tematu trudnej do przecenienia. Ale obok aspektu ekonomicznego pojawiają się inne: instytucjonalne, emocjonalne, czysto ludzkie. To może paradoks, że w publikacji poświęconej intelektualnemu podglebiu przemian tak wyraźnie widać znaczenie osobowości lidera. Na dobre i na złe Leszek Balcerowicz stał się jednostką, która odcisnęła […]
Więcej

Michał Przeperski, „Nowe Książki” 2022, nr 3

Intelektualnie mamy tu do czynienia z pogłębianiem wiedzy o szczegółach, dla badaczy tematu trudnej do przecenienia. Ale obok aspektu ekonomicznego pojawiają się inne: instytucjonalne, emocjonalne, czysto ludzkie. To może paradoks, że w publikacji poświęconej intelektualnemu podglebiu przemian tak wyraźnie widać znaczenie osobowości lidera. Na dobre i na złe Leszek Balcerowicz stał się jednostką, która odcisnęła […]
Więcej

Magdalena Bajer, „Nowe Książki” 2022, nr 2

Jan Maria Kłoczowski bardzo udatnie wykreślił w swojej książce proporcje między opowieścią biograficzną, która jest wiodącym tematem, i narracją historyczną, lokującą tę opowieść na tle, które z jednej strony po prostu przypomina czytelnikom fragment historii poprzedzający odzyskanie przez Polskę niepodległości i pierwsze momenty wolności, z drugiej uwypukla szczególną, niecodzienną, niełatwą i niebanalną działalność patriotyczną, tak […]
Więcej