Jesień 2021, nr 3

Zamów

Recenzje

Ks. Wiktor Szponar, „Gazeta Uniwersytecka. Czasopismo Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego” 2021, nr 7

Publikacje na tematy bioetyczne są szczególnie mocno narażone na ładunek emocjonalny, którym autorzy obarczają czytelników. Na szczęście mecenas Snarski swojego czytelnika prowadzi po meandrach prawnych, filozoficznych i teologicznych w sposób bardzo rzetelny i obiektywny. (…) Doktor Snarski w swojej pracy zawarł bardzo istotny postulat o wyodrębnienie nowej dyscypliny naukowej w prawie karnym. Miałaby nią być […]
Więcej

Ks. Wiktor Szponar, „Gazeta Uniwersytecka. Czasopismo Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego” 2021, nr 7

Publikacje na tematy bioetyczne są szczególnie mocno narażone na ładunek emocjonalny, którym autorzy obarczają czytelników. Na szczęście mecenas Snarski swojego czytelnika prowadzi po meandrach prawnych, filozoficznych i teologicznych w sposób bardzo rzetelny i obiektywny. (…) Doktor Snarski w swojej pracy zawarł bardzo istotny postulat o wyodrębnienie nowej dyscypliny naukowej w prawie karnym. Miałaby nią być […]
Więcej

Paweł Antoni Boike, „Civitas et Lex” 2021, nr 3(31)

Recenzowane dzieło stanowi pierwszą w Polsce monografię poświęconą problematyce moralnej oceny kary śmierci przez Kościół po zmianie fragmentu nr 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego (dalej: KKK) dokonanej z inicjatywy papieża Franciszka w 2018 r. Można je w pewnym sensie uznać za współczesną alternatywę dla dość szeroko znanej książki autorstwa Tadeusza Ślipki. (…) Studium Tomasza Snarskiego zasługuje […]
Więcej

Paweł Antoni Boike, „Civitas et Lex” 2021, nr 3(31)

Recenzowane dzieło stanowi pierwszą w Polsce monografię poświęconą problematyce moralnej oceny kary śmierci przez Kościół po zmianie fragmentu nr 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego (dalej: KKK) dokonanej z inicjatywy papieża Franciszka w 2018 r. Można je w pewnym sensie uznać za współczesną alternatywę dla dość szeroko znanej książki autorstwa Tadeusza Ślipki. (…) Studium Tomasza Snarskiego zasługuje […]
Więcej

Przemysław Prekiel, „Znad Wilii” 2021, nr 2

Sam autor przyznaje, że jest zwolennikiem abolicjonizmu, a papieską korektę traktuje jako powrót do ewangelicznego radykalizmu z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nie bez znaczenia jest tu największy przymiot Boga – Boże miłosierdzie, które odgrywa kolosalną rolę w podejściu do winy i kary wszystkich wierzących. W przeszłości bowiem Kościół nie wykluczał przypadków usprawiedliwionego karania śmiercią, podkreślając jednak, […]
Więcej

Ignacy Dudkiewicz, „Nowe Książki” 2021, nr 6

Tomasz Snarski wskazuje wiele powodów, dla których jest zwolennikiem abolicjonizmu, sprawnie referując argumenty na jego rzecz. Korzysta przy tym z różnorodnych narzędzi i dorobku różnych nauk. Jako prawnik i filozof wykorzystuje swoje interdyscyplinarne kompetencje, by do tej tematyki podejść z różnych perspektyw, a także wskazać, w których miejscach filozofia (oraz teologia) przecinają pola zainteresowań z […]
Więcej

Ks. Andrzej Draguła, Więź.pl

Książka „Kościół katolicki wobec kary śmierci” jest bardzo udaną próbą zebrania argumentów, przedstawienia stanowisk i ukazania stanu debaty na temat wykonywania kary śmierci, także w jej historycznym rozwoju. Autor nie ogranicza się jednak do przedstawienia ewolucji nauczania Kościoła katolickiego na temat kary śmierci, ale – zgodnie z podtytułem: „Między prawem a filozofia i teologią” – sytuuje […]
Więcej

Wojciech Tumidalski, „Rzeczpospolita”, dodatek „Rzecz o Prawie”, 9.03.2021

Poglądy Kościoła na karę śmierci ewoluowały przez stulecia. Książka Tomasza Snarskiego ciekawie konfrontuje kościelne nauki z prawem i filozofią. Dziś Katechizm Kościoła Katolickiego bezwarunkowo sprzeciwia się karze śmierci, co przekonująco wzmacnia argumenty o ochronie życia. […] Czy to wielka zmiana? Kongregacja Nauki Wiary w 2018 r. mówiła jedynie o drobnej korekcie, ale autor książki nie […]
Więcej

Przemysław Prekiel, „Znad Wilii” 2021, nr 2

Sam autor przyznaje, że jest zwolennikiem abolicjonizmu, a papieską korektę traktuje jako powrót do ewangelicznego radykalizmu z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nie bez znaczenia jest tu największy przymiot Boga – Boże miłosierdzie, które odgrywa kolosalną rolę w podejściu do winy i kary wszystkich wierzących. W przeszłości bowiem Kościół nie wykluczał przypadków usprawiedliwionego karania śmiercią, podkreślając jednak, […]
Więcej

„Przegląd Polityczny” 2021, nr 166

„Felice, Milena, Dora” to obszerny esej Andrzeja Stanisława Kowalczyka poświęcony trzem kobietom bliskim Franzowi Kafce. Poznajemy ich losy już po rozstaniu z autorem „Procesu”. Życie każdej z nich bezlitośnie naznaczyła Wielka Historia. Zwłaszcza w latach trzydziestych musiały się one zmierzyć z narastającym z roku na rok zagrożeniem ze strony III Rzeszy, a w przypadku jednej […]
Więcej