Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Maciej Nowak, „Nowe Książki” 2024, nr 5

Pomimo wspaniałości nazwisk obydwu korespondentów nie jest to tom odpowiedni do lektury przy ciepłej herbatce i przyciszonej muzyce. Zbyt wiele tu nieznanych nazwisk i pseudonimów, nic nie mówiących dat i […]
Więcej

Paweł Zbierski, „Nowy Napis Co Tydzień” 2023, nr 216

Trzymam w dłoniach historię niezwykłą i krzepiącą zarazem, napisaną przez dwóch ludzi z pozoru bardzo różnych. Bo oto z jednej strony mamy warszawskiego pisarza Wiktora Woroszylskiego – dawnego komunistę i […]
Więcej

Magdalena Idzikowska, „Nowe Książki” 2024, nr 3

Z godną podziwu samoświadomością emocji i odczuć, a także z subtelnie przekazywaną wiedzą terapeutyczną, dotyczącą procesu przepracowywania traumy, Tośka Szewczyk „oprowadza” czytelnika przez swoją historię, właściwie przez siebie samą. […] […]
Więcej

Or., Miesięcznik „Odra” 2024, nr 3

Co do głównej tezy książki, akcentującej wymiary i charakter „amerykańskiej odysei” bohatera tej opowieści, zwanego później polskim homerydą, to chodzi w niej nie tylko o wypunktowanie (dokładnie w części trzeciej […]
Więcej

Krzysztof Mielcarek, „Verbum Vitae” 2023, nr 2

Książka ks. prof. Andrzeja Draguły jest z pewnością świeżym powiewem w dyskusji nad interpretacją ważnej przypowieści z Ewangelii według św. Łukasza. Zaproponowana refleksja jest bardzo bogatym studium zarówno powszechnie znanych […]
Więcej

Waldemar Pławski, sprawynauki.edu.pl

Książka rozpoczyna się prologiem rodzinnym, opisem losów bliższych i dalszych przodków państwa Meissnerów. Stopniowo jej akcja przesuwa się do czasów bardziej współczesnych i dotyczy życia bohatera książki, dla którego fizyka […]
Więcej

Marcin Cielecki, „Nowy Napis Co Tydzień” 2023, nr 210

Andrzej Draguła w eseju Syn marnotrawny. Biografia ocalenia pokazuje, jak daleko jesteśmy od zrozumienia tego, co dzieje się w piętnastym rozdziale Ewangelii wedle świętego Łukasza. […] Draguła prowadzi czytelnika przez szereg możliwości […]
Więcej

Maciej Pająk, „Rocznik Gdański”, 2022

I choć sama tematyka podejmowana w monografii Tomasza Snarskiego nie jest nowa, z pewnością jest aktualna. Słusznie się przy tym Autor odwołał do słów filozofa Leszka Kołakowskiego, który wskazał, że […]
Więcej

Krzysztof Burnetko, ,,Kraków i Świat” 2023, nr 9

W sumie to nie najgorzej świadczy o tych trudnych czasach: mimo grozy, chaosu i nienawistnego jazgotu pojawiły się kolejne świadectwa o mądrym i dobrym człowieku. On też doświadczył zdarzeń groźnych […]
Więcej

kb, „Kraków i świat” grudzień 2022 – styczeń 2023, nr 12–13

Korespondencja między Redaktorem i cenionym przezeń autorem tyczy […] nie tylko polityki, ale literatury właśnie, realiów powojennej emigracji polskiej oraz oczywiście sytuacji w kraju. Dziś oczywiście najcenniejsze są ich refleksje […]
Więcej