Zima 2020, nr 4

Zamów

Recenzje

Adam Szostkiewicz, Polityka.pl

„Od rodziny nie można uciec”. To zapis wielogodzinnej, instruktywnej, szczerej, empatycznej rozmowy ludzi, którzy rodzinie życzą dobrze, lecz jej nie idealizują. Bo „idealnej” rodziny po prostu nie ma, tak jak nie istnieje „idealny” związek między osobami. Każda rodzina ma swoją opowieść, swoją wielopokoleniową przeszłość, przechodzi kolejne cykle życiowe, kryzysy, dramaty, tragedie, upadki i wzloty, chwile szczęścia, […]
Więcej

Patrycja Bukalska, „Tygodnik Powszechny”, 16 stycznia 2011

Od książki typowo biograficznej „Ułaskawionego na śmierć” różni akcent poczyniony przez samego hrabiego: to jego wielkie skupienie na Bogu. Gehennę uwięzienia traktuje jak szansę na zbliżenie do Boga, na podążanie ku nadziej na zbawienie. […] Dzięki listom i notatkom hrabiego, a także relacjom ludzi, którzy byli z nim w więzieniu i potem przy jego śmierci, […]
Więcej

Lektor, „Tygodnik Powszechny” 2019, nr 25

„Album Albrechta” powstał dzięki Elżbiecie i przyjaciołom, to wielostronny portret pięknego człowieka.
Więcej

Jacek Świąder, „Książki. Magazyn do czytania” 2019, nr 3 (36)

Czarno-biała okładka, w środku barwna postać.
Więcej

Marek Zaleski, „Gazeta Wyborcza” nr 291, 14–15 XII 2019

To on pomógł zaistnieć poza granicami Polski Oldze Tokarczuk czy Jerzemu Pilchowi. Dobrze, że był. I że możemy trzymać w ręku książkę, która pokazuje na różne sposoby Albrechta Lemppa, przyjaciela polskiej literatury.
Więcej

Anna Dąbrowska, „List” 2010, nr 12

Jakie kobiety pojawiają się na kartach Nowego Testamentu? Najczęściej na myśl, jako pierwsza, a często i jedyna, przychodzi nam Maryja – Matka Jezusa. Może czasami ktoś będzie pamiętał o Marii Magdalenie i Marcie. Tymczasem okazuje się, że kobiet, o których mówi Jezus, o których wspominają Apostołowie w swoich listach, było więcej. Niektóre możemy poznać z […]
Więcej

„Idziemy”, 23 maja 2010

Na stronach Nowego Testamentu występują licznie, na czele z Maryją Matką Bożą. Nawet jeśli mało mówią, nie są bierne. Wręcz przeciwnie, mają do spełnienia bardzo ważne zadania. Poznańska teolog i katolicka feministka dr Elżbieta Adamiak poświęciła im najnowszą książkę.
Więcej

Ewa Herbich, „List do Pani” 2010, nr 9

Po przeczytaniu książki, poznaniu biblijnych tekstów o kobietach, stają się nam one zadziwiająco bliskie, a ich doświadczenie wiary okazuje się pomocne w odkrywaniu możliwości jej pogłębienia.
Więcej

Bogusław Widła, „Nowe Książki” 2010, nr 8

Kobiety w Biblii Elżbiety Adamiak nie są postaciami z obrazków ani bohaterkami budujących pogawędek. Nie o biblijne gawędziarstwo chodzi autorce, ale najpierw i przede wszystkim o inspirującą wiedzę.
Więcej

Ks. Stanisław Haręzga, „Życie Duchowe”, wiosna 2011

Książka Elżbiety Adamiak potwierdza, że feministyczne podejście do lektury Pisma Świętego może być pożyteczne w odczytywaniu nowości objawienia w zdominowanej przez mężczyzn kulturze. Autorka odkrywa i interpretuje te szczegóły narracji biblijnych, przez które postacie kobiece nabierają nowych, bardziej przekonujących cech. Dotyczy to szczególnie tych szczegółów, które z góry tłumaczone są z pozycji współczesnych debat teologicznych […]
Więcej