Maria Mocy Pełna i nowa religijność duchowa

Lato 2022, nr 2

Zamów

Recenzje

Anna Dąbrowska, „List” 2010, nr 12

Jakie kobiety pojawiają się na kartach Nowego Testamentu? Najczęściej na myśl, jako pierwsza, a często i jedyna, przychodzi nam Maryja – Matka Jezusa. Może czasami ktoś będzie pamiętał o Marii Magdalenie i Marcie. Tymczasem okazuje się, że kobiet, o których mówi Jezus, o których wspominają Apostołowie w swoich listach, było więcej. Niektóre możemy poznać z […]
Więcej

„Idziemy”, 23 maja 2010

Na stronach Nowego Testamentu występują licznie, na czele z Maryją Matką Bożą. Nawet jeśli mało mówią, nie są bierne. Wręcz przeciwnie, mają do spełnienia bardzo ważne zadania. Poznańska teolog i katolicka feministka dr Elżbieta Adamiak poświęciła im najnowszą książkę.
Więcej

Ewa Herbich, „List do Pani” 2010, nr 9

Po przeczytaniu książki, poznaniu biblijnych tekstów o kobietach, stają się nam one zadziwiająco bliskie, a ich doświadczenie wiary okazuje się pomocne w odkrywaniu możliwości jej pogłębienia.
Więcej

Bogusław Widła, „Nowe Książki” 2010, nr 8

Kobiety w Biblii Elżbiety Adamiak nie są postaciami z obrazków ani bohaterkami budujących pogawędek. Nie o biblijne gawędziarstwo chodzi autorce, ale najpierw i przede wszystkim o inspirującą wiedzę.
Więcej

Ks. Stanisław Haręzga, „Życie Duchowe”, wiosna 2011

Książka Elżbiety Adamiak potwierdza, że feministyczne podejście do lektury Pisma Świętego może być pożyteczne w odczytywaniu nowości objawienia w zdominowanej przez mężczyzn kulturze. Autorka odkrywa i interpretuje te szczegóły narracji biblijnych, przez które postacie kobiece nabierają nowych, bardziej przekonujących cech. Dotyczy to szczególnie tych szczegółów, które z góry tłumaczone są z pozycji współczesnych debat teologicznych […]
Więcej

Anna Piwkowska, „Charaktery” 2020, nr 4-5

Na szczególną uwagę zasługuje esej Ewy Kiedio o drzeworytach przedstawiających pogrążone w smutku i zadumie dzieci. Te drzeworyty kojarzą się autorce z obrazami Tadeusza Makowskiego i Witolda Wojtkiewicza. To prawda, jest w pracach Hiszpańskiej podobna atmosfera emocjonalnej rozpaczy. […] Tę niezwykłą książkę napisaną przez dwie autorki, jedną o zacięciu reporterskim, drugą o prawdziwie artystycznej wrażliwości, […]
Więcej

Marek Zaleski, „Gazeta Wyborcza” nr 291, 14–15 XII 2019

To on pomógł zaistnieć poza granicami Polski Oldze Tokarczuk czy Jerzemu Pilchowi. Dobrze, że był. I że możemy trzymać w ręku książkę, która pokazuje na różne sposoby Albrechta Lemppa, przyjaciela polskiej literatury.  (…) „Album” to „las rzeczy”, dobiegający zeń zgiełk głosów głosi pochwałę aktywności, pracowitości, intelektualnej przenikliwości, literackiego smaku i przymiotów charakteru Albrechta, i w […]
Więcej

„Znak” 2020, nr 2

Pozycja ta ważna jest z trzech co najmniej powodów. Pierwszy to przykłady kościelnych dokumentów, wydawanych przez zagraniczne episkopaty, które zapisane zostały językiem ludzkim, ewangelicznym. Obalane są w nich stereotypy krzywdzące osoby homoseksualne i wyraźnie zostaje przypomniane, że Kościół ma obowiązek sprzeciwiać się wszelkim wymierzonym w nie przejawom niesprawiedliwości. Po drugie, z „Wyzywającej miłości” dowiadujemy się […]
Więcej

Wojciech Kaliszewski, „Nowe Książki” 2019, nr 11

„Bohatyrowicze” zwracają przede wszystkim uwagę na teksty, wydobywają ich znaczenia, pozwalają uporządkować obszar wydarzeń historycznych w perspektywie różnych osądów i odczytań. To wzbogaca naszą wiedzę, porusza wyobraźnię i zachęca do własnych poszukiwań i lektur. Aleksandra Domańska wskazuje w swojej książce wyraźny trop, który prowadzi poprzez historię wspólną, ale który także pozwala odsłonić losy indywidualne, rodzinne […]
Więcej

ks. Jan Sochoń, „Nowe Książki” 2019, nr 11

Tę książkę czytałem z narastającym zainteresowaniem, ale i z pewnym niepokojem, który zawsze się pojawia, kiedy mamy do czynienia z poglądami nieco wyostrzonymi. Ale rozumiem, że Sebastian Duda jest zbyt wytrawnym teologiem i filozofem, by łatwo dawać się szufladkować i światopoglądowo stemplować. W jego zbiorze znajdujemy wiele intrygujących analiz i pomysłów interpretacyjnych. Szczególnie ciekawe są […]
Więcej