Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

„Odra” 2022, nr 11

Wojciech Marczewski nigdy nie należał, i nie należy, do twórców brylujących na salonach czy w mediach, chociaż atrybutów wybitności mu nie brakowało. (…) W pewnym sensie cała ta rozmowa rzeka […]
Więcej

Lektor, „Tygodnik Powszechny” 2022, nr 51-52

Jeśli ktoś nie zetknął się dotąd z najniezwyklejszym może dziełem polskiej literatury minionego wieku, ma sposobność, by zaległość nadrobić. Zwłaszcza że udostępniono mu łatwiejszą ścieżkę – czymże bowiem jest nieco […]
Więcej

Michał Kaczmarczyk, „Więź” 2021, nr 3

Wśród godnych polecenia książek naukowych w zakresie nauk humanistycznych wyróżnić można trzy rodzaje publikacji. Po pierwsze, takie pozycje, które rzetelnie opisują lub wyjaśniają określone zjawisko albo systematyzują wiedzę na jego […]
Więcej

Michał Kaczmarczyk, „Więź” 2021, nr 3

Wśród godnych polecenia książek naukowych w zakresie nauk humanistycznych wyróżnić można trzy rodzaje publikacji. Po pierwsze, takie pozycje, które rzetelnie opisują lub wyjaśniają określone zjawisko albo systematyzują wiedzę na jego […]
Więcej

Waldemar Kumór, „Newsweek” 2022, nr 33

„Zmory”, „Dreszcze”, „Ucieczka z kina Wolność”. Kto tych filmów nie zna, nie wiele wie zapewne o kinie ani o tym, jak znakomitym reżyserem jest Wojciech Marczewski. I zazdroszczę tym, którzy […]
Więcej

Wojciech Stanisławski, „Sieci” 20-26.06.2022

Słuchacze znali go przez lata z fal Radia Madryt („osławionego Radia Madryt” – napisano by w PRL). Czytelnicy – z poematów (w tym „Złotej hramoty” i „Pieśni o Ukrainie”), z […]
Więcej

MR, „Odra” 2022, nr 6

Czasem Małgorzata Łukasiewicz opisuje zmagania swoich bohaterów ze światem zewnętrznym, z epoką, w jakiej przyszło im żyć, ale naprawdę czuje się w swoim żywiole, kiedy dociekliwie, czasem po raz kolejny, […]
Więcej

Michał Gołębiowski, „Nowe Książki” 2022, nr 6

Książka Moniki Braun, poświęcona witrażom Teresy Reklewskiej, zaprasza czytelników w metafizyczną podróż. Już pierwsze zdanie prezentuje przekaz całej publikacji: „Żeby poznać witraż, trzeba wejść do wnętrza, którego jest częścią”. I […]
Więcej

Małgorzata Juda-Mieloch, „Arcana” 2022, nr 3

Dobrze się stało, że Biblioteka „Więzi” wydała tom zbierający rozproszone pisma krytyczno- i historycznoliterackie Tomasza Burka. Przygotowany przez Zbigniewa Mentzla wybór „Pamięć głęboka” można potraktować jako wypełnienie twórczego testamentu autora. […]
Więcej