Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Michał Kaczmarczyk, „Więź” 2021, nr 3

Wesprzyj Więź

Wśród godnych polecenia książek naukowych w zakresie nauk humanistycznych wyróżnić można trzy rodzaje publikacji. Po pierwsze, takie pozycje, które rzetelnie opisują lub wyjaśniają określone zjawisko albo systematyzują wiedzę na jego temat, choć nie mają bezpośredniego znaczenia praktycznego. Po drugie, prace, które wyróżniają się swoim stylem, prowokacyjnością tez, choć nie wnoszą wiele nowej wiedzy. Po trzecie zaś – książki, które są innowacyjne pod względem naukowym, a zarazem mogą istotnie wpłynąć na toczącą się debatę publiczną i sposób myślenia wielu osób.

Książka Tomasza Snarskiego „Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią” należy w moim przekonaniu do tej trzeciej kategorii. Z jednej strony omawia ona niezwykle kompetentnie spory toczące się wokół kary śmierci, próbując powiązać często odległe od siebie etyczne, prawnicze i teologiczne wątki tej debaty, a z drugiej strony jest głosem w sprawie, która rozbudza niezwykle silne emocje, i to nie tylko w Polsce. Co więcej, jak spróbuję pokazać niżej, omawiana książka ma znaczenie dużo szersze, niż sugeruje jej tytuł, i otwiera dyskusję na wiele innych, niekoniecznie ściśle związanych z karą śmierci tematów.

Cała recenzja dostępna na portalu Wiez.pl