Jesień 2021, nr 3

Zamów

Recenzje

Dariusz Kot, „Tygodnik Powszechny” 2021, nr 26

Książka kataloguje i szuka kościelnych odniesień dla rozmaitych pojęć i narzędzi ekonomicznych, jak marketing, klient, obsługa, produkt, cena, dystrybucja, logo czy marka. Ożywczy język wielu tych obserwacji daje do myślenia. […] W najbardziej intrygujących fragmentach książki teolog pyta o głębsze analogie – i nieprzekraczalne różnice – między Kościołem a rynkiem. Z jednej strony dochodzi do […]
Więcej

Katarzyna Kasjanowicz, „Znak” 2021, nr 5

Prof. Namysłowska dzieli się z czytelnikiem kilkudziesięcioletnim doświadczeniem nie tylko jako znawczyni ludzkich problemów, ale też przewodniczka po historii polskiej psychiatrii. Dziś nauka patrzy na rodzinę jak na rzeczywistość dynamiczną, nie zamykając się w pojęciu normy. Człowiek zaś to interakcja genów, mózgu i środowiska. Profesor na podstawie konkretnych przykładów analizuje rolę relacji międzyludzkich, uwrażliwiając jednocześnie […]
Więcej

Ignacy Dudkiewicz, „Nowe Książki” 2021, nr 6

Tomasz Snarski wskazuje wiele powodów, dla których jest zwolennikiem abolicjonizmu, sprawnie referując argumenty na jego rzecz. Korzysta przy tym z różnorodnych narzędzi i dorobku różnych nauk. Jako prawnik i filozof wykorzystuje swoje interdyscyplinarne kompetencje, by do tej tematyki podejść z różnych perspektyw, a także wskazać, w których miejscach filozofia (oraz teologia) przecinają pola zainteresowań z […]
Więcej

„Kraków” 2021, nr 5

Jest o pięknych ludziach, tragicznej historii i bezlitosnej polityce, ale też o literaturze i malarstwie (zarówno tym uznanym, jak niedocenionym). A ponieważ autor był świadkiem niemal całego XX wieku (urodził się w 1896, a zmarł w 1993 roku) i to w różnych jego wymiarach (chociażby jako arystokrata i uczestnik artystycznej bohemy międzywojnia, żołnierz i intelektualista, […]
Więcej

Lektor „Tygodnik Powszechny” 2021, nr 16

Celem tej książki jest nie tylko analiza ambiwalentnego stosunku autora  „Procesu” do erotyzmu i w ogóle do wikłania się w związki, ale przede wszystkim ożywienie postaci, które stawały się jego partnerkami. Cała recenzja dostępna na stronie „Tygodnika Powszechnego”
Więcej

Magdalena Bajer, TeologiaPolityczna.pl

Nie dziwi mnie, że wywiad rzeka z Ireną Namysłowską, pionierką systemowej terapii rodzin w Polsce, okazuje się bestsellerem. Dlatego, że dużo jest rodzin potrzebujących terapeutycznej pomocy i ta liczba raczej rośnie niż maleje. Dlatego, że książka zawiera wiedzę interesującą oraz przydatną rodzinom, które, nie mając kłopotów we wspólnym życiu, mogą dzięki tej lekturze, łatwiej uniknąć […]
Więcej

Ks. Andrzej Draguła, Więź.pl

Książka „Kościół katolicki wobec kary śmierci” jest bardzo udaną próbą zebrania argumentów, przedstawienia stanowisk i ukazania stanu debaty na temat wykonywania kary śmierci, także w jej historycznym rozwoju. Autor nie ogranicza się jednak do przedstawienia ewolucji nauczania Kościoła katolickiego na temat kary śmierci, ale – zgodnie z podtytułem: „Między prawem a filozofia i teologią” – sytuuje […]
Więcej

Wojciech Tumidalski, „Rzeczpospolita”, dodatek „Rzecz o Prawie”, 9.03.2021

Książka Tomasza Snarskiego ciekawie konfrontuje kościelne nauki z prawem i filozofią. Czy prawo karne ma podzielać wartości ewangelii? Czy jest tu miejsce na miłosierdzie i przebaczenie? To uniwersalne kwestie dla każdego prawnika. Niezależnie od wyznania.
Więcej

Adam Szostkiewicz, Polityka.pl

„Od rodziny nie można uciec”. To zapis wielogodzinnej, instruktywnej, szczerej, empatycznej rozmowy ludzi, którzy rodzinie życzą dobrze, lecz jej nie idealizują. Bo „idealnej” rodziny po prostu nie ma, tak jak nie istnieje „idealny” związek między osobami. Każda rodzina ma swoją opowieść, swoją wielopokoleniową przeszłość, przechodzi kolejne cykle życiowe, kryzysy, dramaty, tragedie, upadki i wzloty, chwile szczęścia, […]
Więcej

Patrycja Bukalska, „Tygodnik Powszechny”, 16 stycznia 2011

Od książki typowo biograficznej „Ułaskawionego na śmierć” różni akcent poczyniony przez samego hrabiego: to jego wielkie skupienie na Bogu. Gehennę uwięzienia traktuje jak szansę na zbliżenie do Boga, na podążanie ku nadziej na zbawienie. […] Dzięki listom i notatkom hrabiego, a także relacjom ludzi, którzy byli z nim w więzieniu i potem przy jego śmierci, […]
Więcej