Maria Mocy Pełna i nowa religijność duchowa

Lato 2022, nr 2

Zamów

Recenzje

Janusz Bojarski, „Kościół i Prawo” 2021, nr 10

Prowadzone wywody wyraźnie wskazują, że Autor odrzuca myślenie „do ideałów należy dążyć, ale nigdy ich nie osiągniemy” na rzecz o wiele bardziej praktycznego „co z naszych ideałów możemy wcielić w życie i jakie będą tego konsekwencje?”. Tomasz Snarski prezentuje pytanie o sytuację katolika w państwie, w którym funkcjonuje kara śmierci. Czy powinien on odmówić uczestniczenia […]
Więcej

Leszek Bugajski, „Twórczość” 2022, nr 1

Tomasz Burek był krytykiem wybitnym i nie ma tu powodu rozwijać tematu jego zasług dla literatury, bo poświęcono im dziesiątki, jeśli już nie setki tekstów. I wiele wskazuje na to, że Burek nadal będzie krytykiem jednych inspirującym, a innych niepokojącym. […] Książka w połowie składa się ze świetnych esejów, których bohaterami są Brzozowski, Przybyszewski, Irzykowski […]
Więcej

Lektor, „Tygodnik Powszechny” 2021, nr 49

Wśród przyjemności z lektur miejsce wyjątkowe zajmuje ekstatyczna radość, jaką mi sprawia czytanie zarówno przekładów Małgorzaty Łukasiewicz, jak i jej esejów o literaturze. Przekłady są kongenialne, w dodatku nasze literackie miłości, z autorem „Czarodziejskiej góry” na czele, często bywają wspólne. Nie ma zaś nic bardziej ekscytującego niż to, kiedy ktoś zaprasza do wnętrza dzieła, które […]
Więcej

Ks. Wiktor Szponar, „Gazeta Uniwersytecka. Czasopismo Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego” 2021, nr 7

Publikacje na tematy bioetyczne są szczególnie mocno narażone na ładunek emocjonalny, którym autorzy obarczają czytelników. Na szczęście mecenas Snarski swojego czytelnika prowadzi po meandrach prawnych, filozoficznych i teologicznych w sposób bardzo rzetelny i obiektywny. (…) Doktor Snarski w swojej pracy zawarł bardzo istotny postulat o wyodrębnienie nowej dyscypliny naukowej w prawie karnym. Miałaby nią być […]
Więcej

Ks. Wiktor Szponar, „Gazeta Uniwersytecka. Czasopismo Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego” 2021, nr 7

Publikacje na tematy bioetyczne są szczególnie mocno narażone na ładunek emocjonalny, którym autorzy obarczają czytelników. Na szczęście mecenas Snarski swojego czytelnika prowadzi po meandrach prawnych, filozoficznych i teologicznych w sposób bardzo rzetelny i obiektywny. (…) Doktor Snarski w swojej pracy zawarł bardzo istotny postulat o wyodrębnienie nowej dyscypliny naukowej w prawie karnym. Miałaby nią być […]
Więcej

Paweł Antoni Boike, „Civitas et Lex” 2021, nr 3(31)

Recenzowane dzieło stanowi pierwszą w Polsce monografię poświęconą problematyce moralnej oceny kary śmierci przez Kościół po zmianie fragmentu nr 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego (dalej: KKK) dokonanej z inicjatywy papieża Franciszka w 2018 r. Można je w pewnym sensie uznać za współczesną alternatywę dla dość szeroko znanej książki autorstwa Tadeusza Ślipki. (…) Studium Tomasza Snarskiego zasługuje […]
Więcej

Paweł Antoni Boike, „Civitas et Lex” 2021, nr 3(31)

Recenzowane dzieło stanowi pierwszą w Polsce monografię poświęconą problematyce moralnej oceny kary śmierci przez Kościół po zmianie fragmentu nr 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego (dalej: KKK) dokonanej z inicjatywy papieża Franciszka w 2018 r. Można je w pewnym sensie uznać za współczesną alternatywę dla dość szeroko znanej książki autorstwa Tadeusza Ślipki. (…) Studium Tomasza Snarskiego zasługuje […]
Więcej

Przemysław Prekiel, „Znad Wilii” 2021, nr 2

Sam autor przyznaje, że jest zwolennikiem abolicjonizmu, a papieską korektę traktuje jako powrót do ewangelicznego radykalizmu z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nie bez znaczenia jest tu największy przymiot Boga – Boże miłosierdzie, które odgrywa kolosalną rolę w podejściu do winy i kary wszystkich wierzących. W przeszłości bowiem Kościół nie wykluczał przypadków usprawiedliwionego karania śmiercią, podkreślając jednak, […]
Więcej

Ignacy Dudkiewicz, „Nowe Książki” 2021, nr 6

Tomasz Snarski wskazuje wiele powodów, dla których jest zwolennikiem abolicjonizmu, sprawnie referując argumenty na jego rzecz. Korzysta przy tym z różnorodnych narzędzi i dorobku różnych nauk. Jako prawnik i filozof wykorzystuje swoje interdyscyplinarne kompetencje, by do tej tematyki podejść z różnych perspektyw, a także wskazać, w których miejscach filozofia (oraz teologia) przecinają pola zainteresowań z […]
Więcej

Ks. Andrzej Draguła, Więź.pl

Książka „Kościół katolicki wobec kary śmierci” jest bardzo udaną próbą zebrania argumentów, przedstawienia stanowisk i ukazania stanu debaty na temat wykonywania kary śmierci, także w jej historycznym rozwoju. Autor nie ogranicza się jednak do przedstawienia ewolucji nauczania Kościoła katolickiego na temat kary śmierci, ale – zgodnie z podtytułem: „Między prawem a filozofia i teologią” – sytuuje […]
Więcej