Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

kb, „Kraków i świat” grudzień 2022 – styczeń 2023, nr 12–13

Korespondencja między Redaktorem i cenionym przezeń autorem tyczy […] nie tylko polityki, ale literatury właśnie, realiów powojennej emigracji polskiej oraz oczywiście sytuacji w kraju. Dziś oczywiście najcenniejsze są ich refleksje na polsko-ukraińskie (z Rosją w tle) tematy.