Lato 2024, nr 2

Zamów

Recenzje

Lektor, „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 13

Podróże do piekieł czy Portret Kanta to arcydzieła polskiego eseju, popis lekkości filozoficznej narracji. […] Myśliciel nie dający się wtłoczyć w żadne schematy i nie znajdujący dla siebie miejsca na […]
Więcej

Rozalia Słodczyk, „Nowe Książki” 1/2012

Wydaje się, że ze wspólnoty losów oraz wielkiej wrażliwości obojga [Raïssy Maritain i Marca Chagalla] wynika charakter tekstu poświęconego malarzowi − opisując sztukę Chagalla, Raïssa do pewnego stopnia opisuje też […]
Więcej