Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Fakty, opinie i propaganda. Wybuch wojny domowej w Hiszpanii w 1936 r. na łamach „Robotnika”

„Robotnik” z 28.10.1931. Fot. Wikimedia Commons

Lewicowa i prawicowa propaganda, zaostrzona wskutek polaryzowania się polskiej sceny politycznej w latach 30., bandyckich metod ONR oraz ścierania się bojówek nacjonalistycznych z pepeesowskimi, nie pozwalała na zdystansowanie się i próbę uczciwej oceny wydarzeń w Hiszpanii.

Wesprzyj Więź

Główny, umiarkowany nurt Polskiej Partii Socjalistycznej dążył w latach 30. XX wieku do odbudowania w Rzeczypospolitej demokracji parlamentarnej. Polscy socjaliści nigdy nie zwątpili w przewagę tego ustroju nad jakimkolwiek innym. Nic więc dziwnego, że wybuch hiszpańskiej wojny domowej w 1936 r. wzbudził w nich wielkie zainteresowanie, a jej przyczyny i przebieg były na łamach „Robotnika” – centralnego dziennika PPS – szczegółowo i często analizowane*.

Wesprzyj Więź.pl

Przedstawienie zaprezentowanej przez dziennik PPS genezy i pierwszych dni hiszpańskiego konfliktu jest miarodajne dla socjalistycznego stanowiska wobec tej wojny, wiele mówi o polskich socjalistach, ich wizji świata, systemie wartości i stopniu dziennikarskiego obiektywizmu. Dla publicystów PPS wojna domowa w Hiszpanii stanowiła obiekt wielkiego zainteresowania nie tylko jako ważne i tragiczne wydarzenie dla obywateli tego państwa, ale także jako wynik silnego konfliktu klasowego, generującego spór światopoglądowy i ustrojowy.

Zatrzymajmy się najpierw na wydarzeniach w Hiszpanii w latach 1931–1934, ponieważ ich przebieg był bezpośrednią przyczyną głębokich antagonizmów, które podzieliły hiszpańską scenę polityczną na wrogie obozy. Do zdarzeń z tamtego okresu nawiązywali też publicyści PPS, kiedy przedstawiali genezę hiszpańskiej wojny domowej.

Wykup prenumeratę „Więzi”
i czytaj bez ograniczeń

Pakiet Druk+Cyfra

  • 4 drukowane numery kwartalnika „Więź”
   z bezpłatną dostawą w Polsce
  • 4 numery „Więzi” w formatach epub, mobi, pdf (do pobrania w trakcie trwania prenumeraty)
  • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl na 365 dni (od momentu zakupu)

Wesprzyj dodatkowo „Więź” – wybierz prenumeratę sponsorską.

Jeśli mieszkasz za granicą Polski, napisz do nas: prenumerata@wiez.pl.

Pakiet cyfrowy

 • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl (od momentu zakupu) przez 90 lub 365 dni
 • Kwartalnik „Więź” w formatach epub, mobi, pdf przez kwartał lub rok (do pobrania
  w trakcie trwania prenumeraty)

Wesprzyj dodatkowo „Więź” – wybierz prenumeratę sponsorską.

Podziel się

2
Wiadomość