Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Piotr Gutowski

ur. 1961, filozof, prof. dr hab. Pracownik Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletni kierownik Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej. W latach 2012–2020 był przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk (obecnie: członek Prezydium). Zajmuje się m.in. historią współczesnej filozofii amerykańskiej i brytyjskiej, zwłaszcza filozofii procesu, pragmatyzmu i neopragmatyzmu, a także filozofii analitycznej. Interesuje się również zagadnieniami z zakresu historii metafizyki, antropologii filozoficznej i filozofii religii. Autor m.in. książek (dostępnych darmowo w internecie w wersji elektronicznej) „Filozofia procesu i jej metafilozofia. Studium metafizyki Ch. Hartshorne’a” (1995); „Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya” (2002); „Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa” (2011); antologii przygotowanej z T. Szubką „Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku” (1998); antologii przygotowanej z M. Iwanickim „Teizm, ateizm i religia. Najnowsze spory w filozofii analitycznej” (2019); książki dostępnej jedynie w wersji drukowanej „Stare i nowe. Esej o roli jednostkowych podmiotów, zmiany i wątpienia w religii” (2016).