Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Promocja!

690

Zima 2022, nr 4

Co jeśli nie christianitas? | Co zrobić z Kościołem? | Nowa estetyka chrześcijańska

Wyczerpuje się społeczna żywotność chrześcijaństwa. Utrata wiarygodności głosicieli Ewangelii sprawiła, że o wiele trudniej ukazywać Dobrą Nowinę. Tak jak w procesie katolickiej reformy po Soborze Trydenckim celem powinno być zatem dotarcie do ludzi poszukujących duchowej głębi. Niezbędny do tego jest wysiłek wyrażenia na nowo chrześcijańskiej narracji i chrześcijańskiego doświadczenia – „nowy Trydent”. Jak to zrobić?

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 26.73 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 20.25 zł

Spis treści

Zima 2022, nr 4 (690)

Od redakcji

Społeczeństwo

Co jeśli nie christianitas?

Wyczerpały się dotychczasowe modele społecznej aktywności Kościoła i katolików. Jak dziś wpływać na życie publiczne i polityczne? Do czego dążyć? Czy po rozpadzie autorytetu Kościoła instytucjonalnego powstanie w Polsce próżnia aksjologiczna? Jak przywracać nadzieję w pesymistycznym świecie?

Wiara

Co zrobić z Kościołem?

Trwa eklezjalna „wielka sobota”, lecz przecież Bóg mówi przez kryzysy. Ale co mówi? Czy reformy Kościoła mają szanse powodzenia? Czego Kościół może nauczyć się z historii? Na czym ma polegać nowa reformacja? Jak zapraszać postwierzących do „nowego Trydentu”? Jak przechodzić od „katolicyzmu” do „katolickości”?

Kultura

Nowa estetyka chrześcijańska

Aby dziś chrześcijaństwo na Zachodzie nie stało się artefaktem przeszłości, potrzebuje także nowego, estetycznego otwarcia. Sztuka chrześcijańska powinna wciąż poszukiwać tej szczeliny, przez którą – w mroku – dojrzymy jakieś spojrzenie Boga. Czy zdolna jest do tego sztuka abstrakcyjna? A poezja, muzyka i architektura?