Maria Mocy Pełna i nowa religijność duchowa

Lato 2022, nr 2

Zamów

Koordynatorzy publikacji:

Zbigniew Nosowski, Konrad Ciesiołkiewicz

Oczyszczalnia 2020

„Oczyszczalnia” to cykl kameralnych spotkań o charakterze seminaryjnym, poświęconych ważnym dla Polski problemom. W ramach projektu „Oczyszczalnia 2020” głównym przedsięwzięciem będzie program „Polacy 2020 – nowe podziały, nowa solidarność?”.

Czytasz Więź? Wspieraj od dziś

Nazwę projektu zaczerpnęliśmy od miejsca spotkań, czyli podwarszawskiego ośrodka konferencyjnego Stodoła Wszystkich Świętych zwana Oczyszczalnią. Spotkania w Oczyszczalni mają charakter pozapartyjny i międzyśrodowiskowy.

Koordynatorzy projektu: Zbigniew Nosowski i Konrad Ciesiołkiewicz

Więcej informacji na stronie internetowej: www.projektoczyszczalnia.wiez.pl