Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Koordynatorzy publikacji:

Katarzyna Bartosik

Zranieni w Kościele

„Zlekceważyliśmy i opuściliśmy maluczkich. […]
Cierpienie tych ofiar to skarga, która wznosi się do nieba, dotykająca duszy,
a która przez długi czas była ignorowana, ukrywana lub wyciszana. […]
Jako Lud Boży jesteśmy wezwani, by wziąć na siebie
ból naszych braci zranionych na ciele i na duszy”.

(papież Franciszek, „List do Ludu Bożego”, sierpień 2018 r.)

 

CO

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Kontakt telefoniczny przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które same doświadczyły wykorzystywania seksualnego, oraz ich najbliższych. Otwarty jest również na wszystkich, dla których te grzechy ludzi Kościoła stały się zgorszeniem i przyczyną utraty zaufania do całej wspólnoty wiary. Inicjatywę tworzą świeccy katolicy zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez przedstawicieli Kościoła. Czujemy się odpowiedzialni za osoby zranione we wspólnocie wiary i za nasz Kościół – dlatego chcemy zrobić co w naszej mocy, aby pomóc pokrzywdzonym.

Nasz telefon 0 800 280 900 przeznaczony jest dla osób dorosłychOsoby niepełnoletnie zachęcamy do kontaktu z telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111.

DLACZEGO

Rzeczywiste dobro Kościoła to dobro osób skrzywdzonych, a nie ochrona wizerunku instytucji. Osoby zranione potrzebują wysłuchania i wsparcia, by móc wypowiedzieć własny ból we wspólnocie wiary. Zgodnie ze stanowiskiem papieża Franciszka i Konferencji Episkopatu Polski osobom pokrzywdzonym przez duchownych należy się „nasza wdzięczność za wielką odwagę”, gdy zgłaszają doznaną krzywdę – a „największym zgorszeniem w tej sprawie jest ukrywanie prawdy” przez instytucje powołane do ochrony najsłabszych.

PO CO

Celem Inicjatywy jest udzielanie wsparcia osobom, które – zranione przemocą seksualną w Kościele – szukają życzliwej pomocy. Zachęcamy pokrzywdzonych do podzielenia się swoim doświadczeniem z ludźmi wyznającymi wiarę, która im samym była lub nadal jest bliska. Chcemy wysłuchać tych osób, udzielić im informacji o możliwościach otrzymania pomocy prawnej, psychologicznej czy duchowej, oraz skierować do odpowiednich i zaufanych specjalistów.

JAK

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” oferuje możliwość uzyskania życzliwej informacji, pomocy i porady. Dyżury telefoniczne pełnione będą regularnie w każdy wtorek w godzinach 19.00–22.00 przez odpowiednio przygotowane osoby. Rozmowy prowadzone będą anonimowo, bezpłatnie, cierpliwie i dyskretnie. Zależy nam, żeby kontakt telefoniczny był wsparciem do dalszego działania. Wszystkim, którzy będą tego potrzebowali, będziemy umożliwiali osobisty kontakt z zaufanymi specjalistami: psychologami, prawnikami, duszpasterzami. Możemy też pomóc w zgłoszeniu przestępstwa do właściwych instytucji kościelnych i państwowych.

KTO

„Zranieni w Kościele” to inicjatywa Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Laboratorium „Więzi” i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Współpracujemy ze specjalistycznymi instytucjami: Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Stop Przedawnieniu oraz z wybranymi psychologami, terapeutami, duszpasterzami i prawnikami. Działamy na własną odpowiedzialność, ale w porozumieniu z biskupami obu diecezji warszawskich oraz z innymi pasterzami Kościoła.

GDZIE

Organizatorzy Inicjatywy „Zranieni w Kościele” i większość instytucji współpracujących mają siedziby w Warszawie, ale nasz telefon jest otwarty na każdego. W miarę możliwości będziemy starali się pomóc także osobom z innych regionów Polski.

Więcej: www.zranieni.info / tel. 0 800 280 900 / e-mail: info@zranieni.info

Wesprzyj Więź

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej służy w celach informacyjnych. Osoby zranione zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 

„Ból i cierpienie osób pokrzywdzonych wymagają od wszystkich
– od biskupów i przełożonych zakonnych, od duchownych i świeckich –
bezwarunkowego zaangażowania w proces zgłaszania, wysłuchiwania,
naprawy i zapobiegania tego rodzaju przestępstwom”.

(abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, luty 2019 r.)