Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Michał Gołębiowski, „Nowe Książki” 2022, nr 6

Książka Moniki Braun, poświęcona witrażom Teresy Reklewskiej, zaprasza czytelników w metafizyczną podróż. Już pierwsze zdanie prezentuje przekaz całej publikacji: „Żeby poznać witraż, trzeba wejść do wnętrza, którego jest częścią”. I rzeczywiście, autorka zaprasza nas do wnętrza sakralnej przestrzeni, gdzie dzieło sztuki pomaga nam zagłębić się we własne uczucia i emocje. […] „Uwierzyć w niemożliwe” to jednocześnie książka o walorze naukowym, uporządkowana zgodnie z tradycyjnym schematem łączenia dziejów twórczości z chronologicznie ujętą biografią twórcy. Cechuje ją rygor intelektualny oraz uczciwość badawcza. Braun pozwala sobie na różnorodność teologicznych, literackich i mistycznych inspiracji, lecz nigdy na arbitralność lub niekonsekwencję. […] Wyjątkowa wartość książki polega na łączeniu obu stylów, naukowego oraz krytycznego, z wrażliwością duchową i egzystencjalną, która pozwala na potraktowanie „Uwierzyć w niemożliwe” jako literackiego eseju, a jednocześnie dzieła medytacyjnego.