Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Wiesław Władyka, „Polityka” 2022, nr 48

Wesprzyj Więź

Otrzymaliśmy właśnie książkę, która opowiada osobistą historię jednego z najwybitniejszych historyków w dzisiejszej Polsce. Obszerną rozmowę z Andrzejem Friszke przeprowadzili dwaj młodzi (ale już z solidnym dorobkiem) historycy Jan Olaszek i Tomasz Siewierski. Ich kompetencje i dociekliwość pozwalają nie tylko prześledzić drogę naukową profesora (ponad 20 wydanych książek), całe jego dotychczasowe życie, z prywatnym włącznie. A co może jeszcze ważniejsze – także sposób myślenia. (…)

Wesprzyj Więź.pl

U podstaw zintegrowanego światopoglądu Andrzeja Friszkego tkwi między innymi nienawiść do nienawiści, do narzucania ludziom poglądów, do wpisywania Polaków do wspólnoty narodowo-katolickiej, do nieustannej walki z innymi i obcymi, oczywiście istniejącymi poza wyznaczoną wspólnotą. Dlatego czuje się państwowcem, dlatego broni demokracji parlamentarnej oraz instytucji i praw praworządnych, niewykluczających nikogo i sprawiedliwych wobec wszystkich. I w takim państwie, w takich porządkach i wartościach chce być obywatelem, czuć się obywatelem. (…)

Swoim dorobkiem i biografią Andrzej Friszke legitymizuje ten rodzaj oryginalnych pytań i badań. Jest autentyczny i tylko cieszyć się powinniśmy, że jest wśród nas. Obywatel historyk.