Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Lektor, „Tygodnik Powszechny” 2023, nr 7

Był uosobieniem zdystansowanej mądrości oraz inteligenckiego etosu, umysłem otwartym i niezależnym. Pracę naukową łączył z zaangażowaniem w sprawy publiczne – wcześnie pozbył się złudzeń co do komunizmu, w latach 70. włączył się w działalność opozycyjną i prowadził nieoficjalne domowe seminarium, w wolnej Polsce należał do założycieli stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Świetny historyk idei i życia społecznego, był też świetnym pisarzem. […]

Wesprzyj Więź.pl

Wybór esejów obecnie wydany obejmuje teksty pisane na przestrzeni kilkudziesięciu lat, od refleksji po lekturze klasycznej pracy Stanisława Ossowskiego O osobliwościach nauk społecznych […] po publikowane na łamach „Gazety Wyborczej” artykuły. […] I jeszcze – portrety – Witolda Kuli, Jana Józefa Lipskiego, Andrzeja Walickiego, Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczki i Tadeusza Mazowieckiego. Ta książka żyje.