Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

„Przewodnik Katolicki”

Wywiad rzeka z profesorem Krzysztofem A. Meissnerem pokazuje, jak piękne może być przedstawianie skomplikowanych zagadnień ze świata nauki, jej najnowszych odkryć, ale też historycznej ewolucji naszej wiedzy między innymi o prawach fizyki. Ważną rolę pełni tu także zadający pytania – Jerzy Sosnowski, który trafnie pomaga zrozumieć poglądy profesora niezorientowanym w temacie laikom. […] Prof. Meissner, który zajmuje się także popularyzacją nauki, a jego wykłady w internecie są bardzo popularne, nie ucieka od pytań o to, czy poza światem materialnym może istnieć jeszcze jakaś inna rzeczywistość. To książka zarówno dla humanistów, którzy będą mogli lepiej zrozumieć różne teorie nauk ścisłych, jak i dla „ścisłowców”, by poznać sposoby wyjaśnienia naukowych zjawisk współczesnym ludziom.