Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

„Kraków i Świat” 2023, nr 4

Był […] jednym z najświatlejszych i najodważniejszych intelektualnie – ale też politycznie z racji zaangażowania w opozycję demokratyczną tamtych lat – polskich umysłów przełomu XX i XXI wieku.

Wesprzyj Więź.pl

Podejmował najtrudniejsze polskie tematy: zasadność i skutki mitu romantycznego, stosunek do Żydów, rolę inteligencji. I robił to w pięknym stylu – zarówno językowym, jak intelektualnym – grając choćby paradoksami i błyskotliwą ironią. Warto odkrywać bądź przypominać sobie jego teksty: eseje, zapisy wykładów, noty wspomnieniowe.