Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Gdy kapłani powołani do biskupstwa zawodzą Kościół. Oświadczenie księży

Abp Andrzej Dzięga przed Mszą św. podczas zebrania Konferencji Episkopatu Polski 13 czerwca 2019 roku w Świdnicy. Fot. episkopat.pl

Powaga kryzysu, w jakim znajduje się Kościół w Polsce, oraz nadzieja, że nie musi on prowadzić do katastrofy, nie pozwalają nam milczeć – piszą księża Andrzej Szostek i Alfred Wierzbicki oraz dominikanie Maciej Biskup i Tomasz Dostatni.

Publikujemy tekst oświadczenia czterech duchownych związanych z Lublinem i Szczecinem, miejscami pracy abp. Andrzeja Dzięgi. Ks. Andrzej Szostek i ks. Alfred Wierzbicki to wieloletni profesorowie KUL (ks. Szostek był też rektorem uczelni). Maciej Biskup OP był przeorem i proboszczem w szczecińskim klasztorze dominikanów. Tomasz Dostatni OP jest obecnie duszpasterzem w Szczecinie.

Informację o rezygnacji abp. Andrzeja Dzięgi z kierowania archidiecezją szczecińsko-kamieńską przyjęliśmy z nadzieją na odbudowanie autorytetu moralnego i duchowego Kościoła w Polsce. Tuszowanie przypadków pedofilii, której dopuścili się duchowni, a także utrudnianie procedur kanonicznych i państwowych dążących do ich wyjaśnienia, a nade wszystko do zadośćuczynienia ofiarom przestępstw, jest istotnym czynnikiem wpływającym na utratę wiarygodności Kościoła.

Zasmuca nas i niepokoi, że przy ogłoszeniu rezygnacji do wiadomości wiernych oraz opinii publicznej nie podano, czy toczone przez władze kościelne postępowania kanoniczne w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i diecezji sandomierskiej, dotyczące zaniedbań przez abp. Dzięgę w sprawach oskarżeń duchownych o pedofilię, mają związek z odejściem hierarchy z urzędu arcybiskupa metropolity. Dzisiejszy komunikat Nuncjatury Apostolskiej potwierdza ten związek, ale go nie wyjaśnia.

Dzięki dociekliwości dziennikarzy niechlubne działania abp. Dzięgi zostały już rzetelnie opisane i fakt ten również powinien rzutować na jawność motywów odchodzenia biskupa z powierzonego mu przez Ojca Świętego urzędu. Potrzebna jest bowiem refleksja w Kościele i w społeczeństwie, gdy kapłani powołani do biskupstwa zawodzą Kościół.

Pozostawienie abp. Dziędze swobody interpretacji tła i motywów jego rezygnacji staje się źródłem napięć. Z jednej strony wątpi się w szczerość listu arcybiskupa do kapłanów, w którym twierdzi on, że stan zdrowia nie pozwala mu dalej kierować diecezją, z drugiej strony już próbuje się widzieć w nim rzekomą ofiarę spisku medialnego.

Wesprzyj Więź

Powoduje to dalsze podziały wśród wiernych, a trzeba przecież pamiętać, że dotychczasowa działalność abp. Dzięgi prowadząca do upolitycznienia Kościoła już niekorzystnie wpłynęła na podziały w samym Kościele oraz zraziła nazbyt wielu ludzi do Kościoła rzymsko-katolickiego.

Zabieramy głos jako księża, którzy na co dzień spotykają się z krytycznymi głosami ludzi w Kościele i spoza Kościoła wyrażającymi niezrozumienie, co więcej niesmak i oburzenie wobec postaw klerykalnych. Powaga kryzysu, w jakim znajduje się Kościół w Polsce, oraz nadzieja, że nie musi on prowadzić do katastrofy, nie pozwalają nam milczeć.      

Najważniejsze publikacje portalu Więź.pl dotyczące abp. Andrzeja Dzięgi:

22 stycznia 2021: Trwa kościelne dochodzenie w sprawie zaniedbań abp. Andrzeja Dzięgi
13 lutego 2021: Odliczanie w Sodomie
16 lutego 2021: Gdyby abp Dzięga poczuwał się do odpowiedzialności…
18 lutego 2021: Co dalej ze sprawą ks. Dymera? „Uwaga wszystkich jest skierowana na abp. Dzięgę i abp. Głódzia”
19 lutego 2021: Jak długo jeszcze w szczecińskim Kościele będzie panowała cisza?
15 marca 2021: Przeczekamy i prosimy o przeczekanie. Odc. 5: Wyrok, którego miało nie być
15 marca 2021: Jaka odpowiedzialność biskupów w sprawie ks. Dymera
19 marca 2021: Abp Dzięga przez lata chronił ks. Dymera. Teraz sam jest broniony przez jego adwokatów 19 marca 2021: Czyi to są adwokaci?
14 kwietnia 2021: W Lublinie dobiega końca kościelne dochodzenie w sprawie zaniedbań abp. Andrzeja Dzięgi
14 kwietnia 2021: Przez lata chronił ks. Dymera. Dziś abp Dzięga odebrał nagrodę na KUL. „Dziękujemy za cichą posługę i realne zasługi dla Polski”
1 września 2021: Czy abp Andrzej Dzięga zostanie ukarany przez Watykan?
19 września 2021: Moje wychodzenie z cienia
4 lutego 2022: Dlaczego tak długo trwają kościelne dochodzenia w sprawie abp. Andrzeja Dzięgi?
11 stycznia 2023: Tarsycjusz Krasucki OFM: Ten wyrok to nie jest koniec sprawy
11 stycznia 2023: Historia kościelno-sądowej ciuciubabki. Kalendarium sprawy ks. Dymera
24 stycznia 2023: Marcin Mogielski OP: Czekam na list pasterski abp. Dzięgi z przeprosinami oraz na działania Państwowej Komisji ds. Pedofilii
26 stycznia 2023: Kmieciak: W sprawie ks. Dymera są liczne zaniedbania w postępowaniach prokuratorskich i sądowych
1 lutego 2023: Księże Arcybiskupie, jaka jest prawda? Komu służysz? Szczecińscy katolicy świeccy protestują
24 lutego 2024: Franciszek przyjął rezygnację abp. Andrzeja Dzięgi
25 lutego 2024: Odejście abp. Dzięgi to nie może być koniec
26 lutego 2024: Dlaczego abp Dzięga odchodzi? Nuncjatura: w następstwie watykańskiego dochodzenia

Zranieni w Kościele

Podziel się

18
6
Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.