Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Maciej Biskup OP, „Więź” 2017, nr 3

Książkę „A piękno świeci w ciemności” można potraktować jako niezwykle przydatny podręcznik patrzenia na sztukę sakralną i sztukę w ogóle. Jej autorzy nie tylko pomagają nam pogłębić wiedzę i wrażliwość w dziedzinie sztuki, ale także inspirują, by otworzyć się na jej działanie, które może okazać się doświadczeniem twórczym i pięknym. […]
Wszystkich, którzy mają w sobie pragnienie spotkania ze sztuką chrześcijańską jako wędrówką w kierunku Piękna i jako świadkiem odbijającego się w każdym z nas jaśniejącego Oblicza Chrystusa, gorąco polecam wydany staraniem redakcji „Więzi” wywiad Ewy Kiedio z bp. Michałem Janochą. „A piękno świeci w ciemności” to wyśmienity przewodnik nie tylko dla tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat sztuki sakralnej, sztuki ikony i teologii piękna, ale również dla tych, którzy pragną pogłębić swoją duchowość, uczynić ją dojrzalszą. Ta starannie i pięknie wydana książka zachwyca do tej pracy, o której Norwid mówił, że owocem jej ma być zmartwychwstanie.