Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Barbara Sola, „Odra” 2017, nr 11

Ewa Kiedio jest w rozmowie równorzędnym partnerem, dobrze przygotowanym lekturowo. To dzięki jej pytaniom Janocha ma szansę zaprezentować się nie jako doktryner, ale jako człowiek pełen wątpliwości, choć w niektórych sprawach zajmujący zdecydowane stanowisko. Na przykład o pięknym demonizmie, który wtargnął na znaczne obszary współczesnej sztuki, zwłaszcza w obrębie kultury masowej, mówi: „Typowa taktyka złego to przybierać maskę dobra”.

Wesprzyj Więź.pl