Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Recenzje

Wojciech Surówka OP, blog na portalu Dominikanie.pl

Nie tylko pomysł, przeprowadzenie samej rozmowy, ale i dbałość o stronę graficzną zasługują na najwyższe uznanie. Chyba jeszcze nie mieliśmy okazji zapoznać się z tak całościowym, a zarazem przystępnym przedstawieniem zagadnienia sztuki sakralnej i religijnej.

Rozmowa podzielona jest na trzy rozdziały. Pierwszy mówi o relacji jaka zachodzi pomiędzy sztuką i pięknem. Drugi w całości poświęcony jest ikonie. Trzeci natomiast omawia zagadnienie sztuki w Kościele zachodnim. Pomimo tego, że każdy z rozdziałów posiada własną tematykę możemy zauważyć, że rozmówcy stale powracają do jednego kluczowego tematu, a mianowicie różnicy jaka zachodzi w podejściu do sztuki i piękna w Kościele wschodnim i zachodnim. Inaczej rzecz ujmując, chodzi o opisanie procesu wzajemnego oddalania się sztuki i Kościoła, jaki miał miejsce na Zachodzie. Szczęśliwie wschodnia tradycja zachowała kanoniczne wzorce sztuki sakralnej po dziś dzień, dzięki czemu może być jednym ze źródeł odnowy.

Wesprzyj Więź.pl