Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Henryk Waniek, „Nowe Książki” 2017, nr 11

Ta fascynująca pod wieloma względami rozmowa stawia nas przed kwestiami pryncypiów kultury artystycznej. Z ich gąszcza, jako najbardziej pozytywna, wyłania się tradycja plastyki Kościoła wschodniego. Ikona. Ekskursy w stronę historii owego gatunku i jego umocowania w prawosławiu, ale też jego współczesnych przejawów, są oczywiście problemem wysoce specjalistycznym. […]
Żywe, wciągające i wygłaszane w przystępnym języku rozmowy biskupa z redaktorką przeprowadzają nas przez gąszcz zagadnień, jaki na przestrzeni historii Kościoła nawarstwiał się w kulturze naszego kręgu. Po ich lekturze zostajemy z pryncypialnym pytaniem: co dalej? Co sztuka naszego czasu może wnieść do Kościoła? Co Kościół może wnieść do sztuki?

Wesprzyj Więź.pl