Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Barbara Szewczyk, „Nowa Konfederacja”

Wesprzyj Więź

Wywiad rzekę z biskupem Michałem Janochą redaktor Ewa Kiedio rozpoczyna cytatem z Dostojewskiego: „Piękno zbawi świat”, pytając, co to jest to piękno, które zbawia świat. Biskup odpowiada, że w kulturze bizantyńskiej, z której wyrasta Ruś, a z niej jej syn, słynny pisarz, piękno zawsze wiązało się z Bogiem, było jednym z jego imion, tak jak Prawda i Dobro. Książka „A piękno świeci w ciemności” to fascynujące rozważania o sztuce sakralnej, które snuje bp Michał Janocha, historyk sztuki i teolog, w rozmowie z Ewą Kiedio z kwartalnika i wydawnictwa „Więź”.

Wesprzyj Więź.pl

Wschód widzi w pięknie Boga. Co stało się z nami (z kulturą Zachodu), że postrzegamy piękno tylko jako kategorię estetyczną? W Starym Testamencie, w Księdze Mądrości wyrażony jest żal na ułomność ludzi, którzy nie rozpoznali Boga w pięknie świata przez Niego stworzonym, bo owo piękno „zatrzymało ich na sobie”. Nazwali bóstwami dzieła natury, a nie poznali wielkości ich Stwórcy. W historii świata niejednokrotnie dawaliśmy zwieść się urodzie powierzchownej, nie dostrzegając głębi.

[Cała recenzja dostępna tutaj]