Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Aleksandra Sikorska „Arteon” 2017, nr 6

Zasadniczo rozmowa dotyczy sztuki dawnej, jednak pojawiające się w niej odniesienia do sztuki współczesnej czy literatury w żaden sposób nie burzą toku wypowiedzi, tylko dowodzą znaczenia omawianej tematyki oraz ukazują przemianę, jaka dokonała się w myśleniu o sacrum w kulturze na przestrzeni wieków. Biskup Janocha nie stroni od osobistych opinii, m.in. wyraża krytycyzm wobec obecnego w Kościele kiczu religijnego, docenia także malarstwo, które implikuje treści metafizyczne.

Wesprzyj Więź.pl