Wiosna 2024, nr 1

Zamów

„Nie możemy patrzeć na cierpienie uchodźców jedynie ze smutkiem i bezsilnością”. Oświadczenie Wspólnoty Sumienia

Granica polsko-białoruska w Usnarzu Górnym, 20 sierpnia 2021. Fot. Maciej Konieczny / Facebook

Wzywamy kompetentne polskie władze, aby przebywającym w strefie przygranicznej uchodźcom niezwłocznie udzieliły niezbędnej pomocy humanitarnej: dostarczyły ciepłe posiłki, napoje, lekarstwa oraz zapewniły pomoc lekarską – piszą członkowie międzyreligijnej Koalicji Wzajemnego Szacunku.

Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku wydała właśnie oświadczenie w sprawie pomocy uchodźcom przebywającym na granicy polsko-białoruskiej.

„Od kilkunastu dni jesteśmy świadkami kryzysowej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, gdzie kilkadziesiąt osób, uchodźców z Bliskiego Wschodu, cierpi z powodu głodu, chłodu i obojętności. Nie możemy patrzeć na ich cierpienie jedynie ze smutkiem i bezsilnością” – czytamy.

Wesprzyj Więź.pl

„Motywowani poczuciem ludzkiej solidarności, wzywamy kompetentne polskie władze, aby przebywającym w strefie przygranicznej uchodźcom niezwłocznie udzieliły niezbędnej pomocy humanitarnej: dostarczyły ciepłe posiłki, napoje, lekarstwa oraz zapewniły pomoc lekarską. Jest to nasz ludzki obowiązek wobec potrzebujących – niezależnie od ich obecnego i przyszłego statusu prawnego” – podkreślają autorzy oświadczenia.

Tekst podpisali: imam Rafał Berger – Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej; dr Ewa Jóźwiak – redaktor naczelna kwartalnika „Jednota”, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP; rabinka Małgorzata Kordowicz – Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie; prof. Stanisław Krajewski – żydowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów; mufti Tomasz Miśkiewicz – Mufti Muzułmański w RP; Zbigniew Nosowski – redaktor naczelny kwartalnika „Więź”, chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów; dr Sebastian Rejak – p.o. dyrektora American Jewish Committee Central Europe; bp Jerzy Samiec – biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce; rabin Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski; prof. Agata Skowron-Nalborczyk – Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, współprzewodnicząca ze strony katolickiej; ks. prof. Andrzej Szostek – były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1998-2004).

Wesprzyj Więź

Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku to grupa osób wywodzących się z różnych wspólnot religijnych i organizacji reprezentujących mniejszości, która stawia sobie za cel przeciwstawianie się wykluczaniu i dyskryminacji ze względu na tożsamość religijną, etniczną czy kulturową. „Naszym celem jest przeciwdziałanie czynom i mowie nienawiści, z jakimi wciąż spotykamy się w różnych sferach życia społecznego, oraz wspieranie wysiłków na rzecz dialogu, porozumienia, wzajemnego szacunku i budowania wspólnoty mimo różnic” – czytaliśmy w jej lutowej deklaracji.

W sprawie napiętej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy głos zabrali już katoliccy biskupi, Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Przeczytaj też: O literze prawa i nierozsądnych odruchach serca

Podziel się

6
1
Wiadomość

Dedykuję fragment Pisma Świętego:
“Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami?”