Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie: Każdy może stać się uchodźcą. Bądźmy ludźmi, po prostu

Marszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka pokazuje żołnierzom na granicy w Usnarzu swoją legitymację senacką, nie zostaje przepuszczona do uchodźców. 21 sierpnia 2021 r. Fot. Razem / Facebook

Wykonując polecenia polityków, Straż Graniczna zapomina, że każdemu człowiekowi należy się szacunek. Uchodźcy i migranci mają prawo liczyć na współczucie, zrozumienie, troskę i zapewnienie fundamentalnych podstaw ludzkiej egzystencji – pisze Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

O sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, gdzie od kilkunastu dni przebywa grupa 32 Afgańczyków, wypowiedzieli się już katoliccy biskupi oraz Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Teraz głos zabiera Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.

„Byliśmy przekonani, że ochronę granic Polski i Unii Europejskiej można pogodzić z humanitaryzmem, a ludzie potrzebujący pomocy otrzymają ją od polskich władz. Tymczasem ze smutkiem obserwujemy, że żołnierze i policjanci odmawiają uchodźcom kontaktu z lekarzem i uniemożliwiają przekazanie im żywności i czystej wody. Wykonując polecenia polityków, zapominają, że każdemu człowiekowi należy się szacunek. Uchodźcy i migranci mają prawo liczyć na współczucie, zrozumienie, troskę i zapewnienie fundamentalnych podstaw ludzkiej egzystencji” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Lesława Piszewskiego, przewodniczącego Gminy.

Wesprzyj Więź.pl

Zarząd Gminy wyraża nadzieję na to, że „Polska przyjmie, nałożony na nią przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, obowiązek dostarczenia osobom znajdującym się przy polskiej granicy jedzenia, wody, odzieży, a także zapewnienia im opieki medycznej i tymczasowego schronienia”, zaś „polski rząd wspólnie z samorządami i organizacjami pomocowymi jak najszybciej znajdzie rozwiązania i wypracuje instrumenty, dzięki którym tu i teraz, a także w przyszłości, Polska będzie mogła zapewnić jednocześnie pomoc humanitarną osobom stojącym u jej granic i bezpieczeństwo swoim obywatelom”.

„Jesteśmy ocalałymi z Holokaustu i ich potomkami, pamiętamy o najtragiczniejszych momentach historii Polski, Europy, świata i wiemy, że każdy, w krótkiej chwili, może stać się ofiarą wojny, polityki i propagandy, prześladowaną mniejszością, migrantem, uchodźcą. Naród żydowski po wielokroć był ciężko doświadczany przez nienawiść. Jesteśmy szczególnie uwrażliwieni na ludzką krzywdę i mamy niezachwianą pewność, że każdy człowiek, bez względu na miejsce urodzenia, wyznawaną wiarę i pochodzenie społeczne ma prawo do godnego życia i szacunku” – podkreśla Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Wesprzyj Więź

I apeluje: „Nie bądźmy obojętni na ludzką krzywdę, nieszczęście, rozpacz. Bądźmy ludźmi, po prostu”.

KAI, DJ

Przeczytaj też: O literze prawa i nierozsądnych odruchach serca

Podziel się

2
1
Wiadomość