Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

„Kwartalnik Artystyczny” 2012, nr 2

Miciński nie był dekadentem, bo chociaż miał, jak sam mówił, obsesję piekła, to jednak głównie obchodziło go zbawienie. I to był jego węzeł nie do rozplątania: bał się potępienia i […]
Więcej

Agnieszka Papieska, „Nowe Książki” 2012, nr 7

Imponująca rozmiarem korespondencja Czesława Miłosza wzbogaciła się o kolejny ważny tom − listowny dialog z Jerzym Andrzejewskim, wysoko przez Miłosza ceniony ze względu na długotrwałość przyjaźni z autorem Ładu serca. […]
Więcej

Jan Turnau, „Gazeta Wyborcza”, 7-8 lipca 2012

Odnotuję parę wydanych ostatnio książek, które spinają po swojemu Europę. W tłumaczeniu Marii Żurowskiej Biblioteka Więzi wydała trzy książki Raïssy Maritain, Żydówki, żony sławnego francuskiego filozofa katolickiego Jacques’a Maritaina: jej […]
Więcej

„Gazeta Wyborcza” 7-8 I 2006

Niech żyje ksiądz Wojciech Jędrzejewski i dalej tak trzyma słowem mówionym i pisanym! Albowiem jeśli polskie pasterstwo kościelne ma nie pogubić młodych owiec (i baranów), musi szukać stosownego języka.
Więcej

Ewa Herbich, „List do Pani” 2010, nr 9

Jest to zbiór krótkich modlitw niezwykle aktualnych. Bardzo przemawiają do czytelnika krótkie „Medytacje ewangeliczne”, poprzedzone stosownym fragmentem Ewangelii i krótkim do niego komentarzem. Pisane współczesnym językiem doskonale wpisują się w […]
Więcej

Recenzje książki w pismach: „Arcana”, „Notes Wydawniczy”, „Nowe Książki”, „Odra”, „Rzeczpospolita”, „Wiadomości Ziemiańskie”

Książka wspaniała, jakże potrzebna czasom współczesnym. (…) Biernacki pisze dla tych, którzy jeszcze wiedzą, co znaczy powiedzenie „ubita ziemia” albo „kwestia smaku”. Wiesław Paweł Szymański, „Arcana” 2007, nr 5 Obiecywałem […]
Więcej

„Tygodnik Powszechny”, Lektor

„Folklor tamtych lat”, pisany głównie w latach 80., po wprowadzeniu stanu wojennego, kilkumiesięcznym internowaniu autorki i jej powrocie z Paryża, gdzie przeszła ciężką operację, miał być świadectwem tamtego czasu, nie […]
Więcej

Lektor, „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 13

Podróże do piekieł czy Portret Kanta to arcydzieła polskiego eseju, popis lekkości filozoficznej narracji. […] Myśliciel nie dający się wtłoczyć w żadne schematy i nie znajdujący dla siebie miejsca na […]
Więcej

Rozalia Słodczyk, „Nowe Książki” 1/2012

Wydaje się, że ze wspólnoty losów oraz wielkiej wrażliwości obojga [Raïssy Maritain i Marca Chagalla] wynika charakter tekstu poświęconego malarzowi − opisując sztukę Chagalla, Raïssa do pewnego stopnia opisuje też […]
Więcej