Wakacyjna promocja Wydawnictwa Więź

Lato 2021, nr 2

Zamów

Recenzje

„Gazeta Wyborcza” 7-8 I 2006

Niech żyje ksiądz Wojciech Jędrzejewski i dalej tak trzyma słowem mówionym i pisanym! Albowiem jeśli polskie pasterstwo kościelne ma nie pogubić młodych owiec (i baranów), musi szukać stosownego języka.