Zima 2022, nr 4

Zamów

Recenzje

Leszek Szaruga, „Kwartalnik Artystyczny” 2014, nr 3(83)

Warto z uwagą przeczytać książkę Piotra Mitznera „Warszawski Domek w Kołomnie. Podtytuł „Rekonstrukcja” − autor z niesłychanie rozproszonych dokumentów (listów, gazetowych sprawozdań, wspomnień) stara się odtworzyć jedno z bardziej interesujących centrów rosyjskiej emigracji okresu międzywojennego, jakie stanowiło „kółko” (czy „salon”) stworzone w Warszawie przez Dymitra Fiłosofowa.