Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Lektor, „Tygodnik Powszechny” 2014, nr 23

Rekonstrukcja dokonana pieczołowicie przez Piotra Mitznera obejmuje tło historyczne powstania „Domku w Kołomnie”, sylwetkę jego założyciela, biogramy współtwórców i bywalców oraz szczegółowy opis tematów kolejnych spotkań. Aneks – to ponad połowa książki! – zawiera część odczytów wygłoszonych bądź przygotowanych do wygłoszenia w klubie, autorstwa Stempowskiego, Fiłosofowa, Micińskiego, Gomolickiego, Eugenii Weber, a także dokonane przez Włodzimierza Słobodnika przekłady wspomnianego poematu Puszkina oraz jego sztuki „Mozart i Salieri” – tłumacz przedstawił je podczas spotkania siódmego. Niektóre fakty pojawiające się we wspomnieniach świadków nie znalazły potwierdzenia, ale i tak odtworzony obraz budzi podziw – dla energii Fiłosofowa (skądinąd skłonnego do depresji i pasywności), dla intelektualnych horyzontów jego i jego przyjaciół. To piękna lekcja niezależnego myślenia i rozmowy na pograniczu języków i kultur.

[Cała recenzja dostępna na stronie „Tygodnika Powszechnego”]