Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Magdalena Bajer, „Odra” 2019, nr 11

Lektura to przejmująca, w miarę której ubywa argumentów polemicznych wobec głównej tezy autorki – o trwaniu, po naturalnej ewolucji, cech mentalnych wywodzących się ze schyłkowych czasów szlacheckiej Rzeczypospolitej.

Wesprzyj Więź.pl

(…)

Wesprzyj Więź

Autorka przeprowadza porównanie „Księcia niezłomnego” Calderona (posługując się tłumaczeniem Słowackiego) i księdza Marka (…).

Pokazuje szereg innych jeszcze motywów i wątków, istotnych w czteroletnim działaniu Konfederacji barskiej w różnych miejscach Polski. Warto się zastanowić nad każdym, a te wymienione wyżej uznać za przestrogę aktualną, niezależnie od tego, czy dalsze badania historyczne i socjologiczne potwierdzą jej koncepcję o tym, że niektóre nasze dzisiejsze postawy mają źródło w czasach sarmackich.

Dla mnie to koncepcja przekonująca – analogie ze współczesnością jawią się jaskrawo i historyczny kostium ich nie zasłania.