Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Wojciech Kaliszewski, „Nowe Książki” 2019, nr 11

Wesprzyj Więź

„Bohatyrowicze” zwracają przede wszystkim uwagę na teksty, wydobywają ich znaczenia, pozwalają uporządkować obszar wydarzeń historycznych w perspektywie różnych osądów i odczytań. To wzbogaca naszą wiedzę, porusza wyobraźnię i zachęca do własnych poszukiwań i lektur. Aleksandra Domańska wskazuje w swojej książce wyraźny trop, który prowadzi poprzez historię wspólną, ale który także pozwala odsłonić losy indywidualne, rodzinne i osobiste.

Wesprzyj Więź.pl

(…)

„Bohatyrowicze” są dowodem na to, że związki przeszłości z teraźniejszością nie ulegają przerwaniu. Także w postaciach wydawałoby się dawno zapomnianych, jak na przykład Ksiądz Marek, bohater słynnego dramatu Juliusza Słowackiego, odnajdujemy cechy ważne dla nas i naszych dzisiejszych zachowań. Domańska wydobywa te związki z zapomnienia, przybliża je i ożywia.