Lato 2024, nr 2

Zamów

Recenzje

Krzysztof Dybciak, „Ethos” 29(2016), nr 1(113)

Obecnie twórczość Bobkowskiego obejmuje ponad dziesięć tomów gęstej semantycznie prozy, a wartościowa literatura przedmiotu na jego temat liczy sto kilkadziesiąt pozycji. Potężny tom autorstwa Macieja Nowaka jest jednak wyjątkowy – to nie tylko najobszerniejsza rozprawa o Kosmopolaku z Gwatemali (…), ale również najpełniejsza interpretacja jego skomplikowanej twórczości. Ponadto dzieło polonisty z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ma szerszy wymiar historycznoliteracki (…). Wiele fragmentów omawianej monografii może przydać się nie tylko zainteresowanym współczesną literaturą polską – rozważania o tekstowym podmiocie i empirycznym autorze sytuują się na pograniczu poetyki i filozofii; nie brak w tej pracy również rozważań historiozoficznych bądź dotyczących filozofii i teologii polityki, dyscyplin naukowych tak dobrze rozwijających się ostatnio w naszym kraju. Dwie z czterech części monografii dotyczą obszarów interdyscyplinarnych, a mianowicie problematyki aksjologicznej oraz „zagadnienia religii, wiary, życia i duszy człowieka” (…).