Lato 2024, nr 2

Zamów

Recenzje

Maciej Urbanowski, „Arcana” 2015 nr 6

Tajemnicę atrakcyjności aktualności pisania Bobkowskiego Nowak widzi w stylu: inwencyjnym i nowatorskim. (…) Nowak wnikliwie pokazuje odmienność pisania Bobkowskiego. Uświadamia jej kompozycyjne i językowe subtelności, analizując niewielkie nieraz fragmenty jego dzieł. Z wielu też stron rozwija tytułową metaforę łuku elektrycznego, wydobytą zresztą z jednego z listów pisarza. Zdaniem Nowaka uroda Szkiców piórkiem, ale też listów i opowiadań Bobkowskiego polega na tym, że, jak to się dzieje w przypadku łuku elektrycznego, łączyły się w nim skrajne, zdawałoby się biegunowo odmienne i oddzielone nieprzekraczalnymi granicami konwencje literackie i stojące za nimi typy przeżywania świata. U Bobkowskiego rzeczywistość i doświadczający jej człowiek staje się wielką całością w sposób charakteryzujący  się nagłością, wewnętrznym napięciem i dynamiką.