Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Ks. Wojciech Kućko

ur. 1984, duchowny diecezji płockiej, doktor teologii moralnej. Prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie, wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, ekspert Agencji Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych (AVEPRO).