Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Ks. Alfred Wierzbicki laureatem Nagrody Polskiego PEN Clubu

Ks. Alfred Marek Wierzbicki. Fot. Więź

Lubelski duchowny został doceniony „za wagę i odwagę postawy i słowa w nauczaniu, w publicystyce, w poezji – i w życiu”. Nagroda zostanie wręczona 8 lutego.

Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego, Mieczysława i Erazma Pruszyńskich przyznawana jest od ponad 30 lat za wybitne dokonania w dziedzinie publicystyki, reportażu, eseistyki i pisarstwa historycznego. Zarząd Polskiego PEN Clubu postanowił przyznać nagrodę za rok 2020 ks. prof. Alfredowi M. Wierzbickiemu.

Wesprzyj Więź.pl

– Ksiądz Wierzbicki – niegdyś współpracownik arcybiskupa Życińskiego; etyk, którego tezy jakże bliskie są temu, co Maria Dąbrowska pisała o moralności conradowskiej; publicysta odwołujący się do tradycji Żeromskiego, Wyspiańskiego i Brzozowskiego; poeta i czytelnik poetów – niech zechce przyjąć nagrodę z rąk ludzi pióra. Jej patroni w swoim dziele pisarskim służyli tym samym ideałom, z podobnym hartem ducha, z odwagą cywilną i dzielnością żołnierzy – mówi prezes Polskiego PEN Clubu Adam Pomorski.

Ks. Alfred Marek Wierzbicki jest filozofem, publicystą i poetą. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Katedry Etyki KUL, w latach 2006-2014 był dyrektorem Instytutu Jana Pawła II KUL i redaktorem kwartalnika „Ethos”; od 2006 r. jest członkiem Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski.

Wydał kilka zbiorów esejów i felietonów, był współautorem pracy „Wielkie tematy teologii”, a w roku 2018 opublikował książkę „Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa”. Debiut poetycki to „Jak ciemność w ciemności” (1991). Wydał dziewięć tomików wierszy, najnowszy „Stąd i stamtąd” ukazał się jesienią ubiegłego roku.

Ks. Wierzbicki jest krytykowany (i wspierany) po tym, jak w sierpniu wraz z innymi jedenastoma osobami podpisał się pod poręczeniem za Margot, aktywistkę LGBT, przebywającą w areszcie za uszkodzenie furgonetki Fundacji Pro Prawo do Życia i atak na jej kierowcę. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim toczy się wobec duchownego postępowanie wyjaśniające.

– Wręczenie nagrody ks. prof. Alfredowi Markowi Wierzbickiemu to ważne literackie wyróżnienie początku 2021 roku, docenienie zarówno twórczego, jak i ideowego dorobku laureata. To także nowy rozdział we współpracy Polskiego PEN Clubu i Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Jesteśmy zaszczyceni, że wspólne działania zaczynamy od tak znaczącego wydarzenia, jakim jest przyznanie nagrody im. Pruszyńskich – mówi Izabela Błaszczyk, dyrektor KBF, instytucji kultury Miasta Krakowa, będącej operatorem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Uroczystość wręczenia nagrody co roku przyciągała do siedziby Polskiego PEN Clubu liczną publiczność. Tym razem, z powodu pandemii, odbędzie się ona za pośrednictwem internetu. Transmisję będzie można śledzić 8 lutego o godz. 18.00 na facebookowych profilach Polskiego PEN Clubu, Krakowa Miasta Literatury UNESCO oraz partnerskich instytucji (w tym Więzi). Nagranie będzie także dostępne na stronach internetowych organizatorów wydarzenia oraz platformie PLAY KRAKÓW.

Laudacje na cześć laureata wygłoszą Magdalena Grochowska, Magdalena Heydel oraz Zbigniew Nosowski.

Założony w 1921 r. w Londynie PEN (od pierwszych liter angielskich słów „poets, essayists, novelists”, czyli „poeci, eseiści, powieściopisarze”, tworzących wyraz „pen” – „pióro”) opowiada się za swobodną wymianą twórczości, przeciw antagonizmom narodowym, klasowym, rasowym oraz dyktaturom i cenzurze. Członkowie PEN – pisarze i humaniści – zobowiązują się przestrzegać zasad Międzynarodowej Karty PEN: deklaracji ideowej ruchu. Polski PEN Club działa od 1925 roku, a jego pierwszym prezesem był Stefan Żeromski.

Wesprzyj Więź

Do laureatów nagrody należeli w ostatnich latach: Krzysztof Pomian, Wiesław Juszczak, Henryk Samsonowicz, Wiktoria Śliwowska, Maria Poprzęcka, Wojciech Jagielski, Ewa Łętowska, Aleksandra Hnatiuk i Adam Wajrak.

Przeczytaj też: Czego nie wypowie ambona. O poezji ks. Alfreda Wierzbickiego

KAI, DJ

Podziel się

9
Wiadomość