Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Recenzje

Michał Płoski, „Dywiz”

Książka „Wyzywająca miłość” uświadamia mi mój brak wiedzy; ugruntowała mnie w przeświadczeniu, że nie należy sądzić innych, ani też przyjmować za pewnik powierzchownych prawd obiegowych.
Katarzyna Jabłońska i Cezary Gawryś, opisując fenomen homoseksualizmu, są wolni od uprzedzeń czy apriorycznych założeń. Słuchają swoich rozmówców, umożliwiają nam spotkanie z nimi, dotknięcie trudnej rzeczywistości, jaka jest ich udziałem. Problematyka zostaje naświetlona z różnych stron i pogłębiona dzięki zamieszczonym w książce tekstom teologów, psychoterapeutów, psychologów.

[Całą recenzje można przeczytać na stronie magazynu „Dywiz”]